Nyheter

En grej Anita märkt – Ekowebs Marknadsrapport 2020

5 feb, 2020

hero_anita

Försäljningsökningen av ekologiska livsmedel har avstannat inom detaljhandeln 2019, men KRAVs vd Anita Falkenek ser möjligheterna på marknaden, inte minst efter nya konsumentundersökningar, där KRAV står högt i kurs.

Förra veckan presenterade Ekoweb sin bedömning av den ekologiska marknaden 2019. Den visar att den totala ekologiska marknadsandelen i Sverige har minskat från 9.3 till 9.0 procent av alla livsmedel som säljs i landet. Man kan dock konstatera att försäljningen av ekologiskt i kronor räknat har ökat med 1 procent under det gångna året. Skälet att eko-andelen har minskat beror på en större allmän prisutvecklingen inom livsmedelssektorn under samma period. Detta upplever vi som en ”svacka i marknaden” för ekologiskt, något vi sett tidigare i KRAVs 35-åriga historia. Därför finns all anledning att just nu samla kraft, energi och inspiration till att få ny fart på den ekologiska marknaden!

Vi kan konstatera att konsumenterna är mer medvetna och mer angelägna om att handla hållbart än någonsin. Enligt Ungdomsbarometern* från hösten 2019 är KRAV den märkning som unga söker (hela 90 procent av de tillfrågade som säger sig titta efter märkningar), enligt SIFO* från 2019 är KRAV högt förknippat med pålitligt och hållbart producerad bland konsumenter och anledningen till att de inte köpt KRAV enligt en Shopperstudie från 2019 är helt enkelt att konsumenten inte kunde upptäcka de KRAV-märkta alternativen. 71 procent tror till och med att de kommer köpa mer KRAV/eko i framtiden. Konsumenten ser mervärdena med märkningen KRAV som ett pålitligt verktyg för att handla hållbart. Nu gäller det för livsmedelsaktörer att göra detsamma i sitt hållbarhetsarbete!

Och vi ser en del ljusglimtar redan nu – bland annat har ekologiska russin ökat med 15 procent, där marknadsledande Saltå Kvarn ser en ökning med drygt 20 procent och även Systembolaget ökar sin ekologiska försäljning, med 6 procent.

Låt oss gemensamt samla kraft! Tillsammans kan vi göra det lättare för konsumenten att välja hållbart.

Anita Falkenek, vd KRAV

*Rapporterna kommer presenteras under 2020.

Dela sidan