Debatt

Tre uppmaningar till regeringen för en mer hållbar upphandling

24 nov, 2022

hero_aldreomsorg

Varje år upphandlar offentlig sektor för omkring 800 miljarder kronor i Sverige. Därför är det viktigt att offentlig upphandling omfattas av tuffa hållbarhetskrav. Vi har åtta år på oss att dämpa klimatkrisen, rädda den biologiska mångfalden och se till att mänskliga rättigheter gäller för alla.

Men idag ställs inte tillräckligt effektiva hållbarhetskrav. Vi vill därför uppmana regeringen att skyndsamt ta tag i detta viktiga arbete. På så vis lönar det sig för företag att erbjuda de mest hållbara varorna och tjänsterna. Ett ökad utbud gynnar även den privata konsumtionen.

Vi måste ställa om till ett mer hållbart Sverige och använda våra skattepengar på ett effektivt sätt, som både säkrar ett bra liv idag och i framtiden. Regeringen har nu chansen att ta på sig ledartröjan, både i Europa och i världen.

Att använda miljö- och social hållbarhetsmärkning i upphandling är ett enkelt sätt att ställa krav för den offentliga upphandlaren. Vi representerar oberoende märkningsorganisationer, som utvecklar krav, kontrollerar att varan eller tjänsten lever upp till kraven och följer upp kraven. Upphandlaren behöver bara avgöra att märkningen är lämplig att använda för den vara eller tjänst som ska upphandlas. Resten sköter märkningsorganisationen. Vi som skriver dessa tre uppmaningar står bakom robusta och trovärdiga miljö- och sociala hållbarhetsmärkningar: Svanen, EU-Blomman, Bra Miljöval, Fairtrade, KRAV, Marine Stewardship Council och TCO Certified och vi samarbetar i nätverket ModUpp2030.

Våra tre uppmaningar:

För det första: Det måste vara tydligt för beslutsfattare och upphandlare vad som gäller. Därför är det positivt att Lagen om offentlig upphandling reformeras. Tidigare löd lagtexten att den offentliga upphandlingen ”bör” beakta vissa samhällsintressen som miljö, klimat, hälsa, djuromsorg och sociala aspekter. Det nya lagförslaget anger att upphandlingen ”ska” göra det. Vår valenkät visar att det finns ett brett stöd för propositionen i riksdagen. Därför hoppas vi att regeringen snarast lägger fram propositionen för riksdagen så att arbetet kan komma igång i statens egna verksamheter.

För det andra: När Sverige nästa år är ordförande i EU:s ministerråd så vill vi att regeringen lyfter vikten av den hållbara upphandlingen och höjer ambitionsnivån för hållbarhetskrav. Alla de företag, vars produkter lever upp till tuffa hållbarhetskrav, får då en större marknad. EU:s strategier för offentliga inköp måste vara tydliga med att upphandlingen ”ska” vara hållbar. EU:s upphandlingsdirektiv bör revideras så att det blir enklare att gröna krav på märkning. Dessutom tycker vi att uppföljning av hållbarhetskraven ”ska” vara obligatorisk. Vissa av rekvisiten bör förtydligas och moderniseras.

För det tredje: Regeringen måste skrida till handling vad gäller Miljömålsberedningens förslag om mål för en hållbar konsumtion för den offentliga sektorn 2030. Förslaget rör de konsumtionsbaserade klimatutsläppen, både utsläpp från konsumtion inom och utanför Sveriges gränser. Tidigare mål har inte visat hela bilden av konsumtionens klimatbelastning utan begränsats till de utsläpp som skett inom Sverige. Men för att kunna nå såväl nationella som globala miljömål så behöver de globala utsläppen av växthusgaser minska snabbt. Där är återigen upphandling, med hjälp av märkning, ett effektivt sätt att ställa klimat- och miljökrav och värna mänskliga rättigheter och god djuromsorg.

Sammanfattningsvis så uppmanar vi regeringen:

  • Lägg propositionen som reformerar LOU för ökat samhällsansvar snarast!
  • Höj ambitionsnivån för upphandling i EU!
  • Sätt hållbarhetsmål för den offentliga sektorns konsumtion!

 

Anna Linusson, vd Miljömärkning Sverige (Svanen och EU-Blomman)

Amira Malik Miller, policyansvarig Fairtrade

Emma Rung, vd KRAV

Linnéa Engström, programdirektör Marine Stewardship Council C Skandinavien och Östersjöregionen

Sören Enholm, vd TCO Development (TCO Certified)

 

Källor:

Debatten publicerades på Aktuell Hållbarhets webbplats 23 november 2022.

Dela sidan