Forskningsrön

Biologisk mångfald ger större skördar

6 nov, 2019

hero_vete_fjaril

Jordbruksfält som har en mångfald av pollinatörer och andra nyttoorganismer får högre avkastning än fält med liten mångfald. Det visar en internationell studie med data från 1475 jordbruksfält i 27 länder runt om i världen. Forskarna analyserade pollinering som utförs av vilda insekter, och bekämpning av skadedjur som görs av deras naturliga fiender. De såg att artfattiga landskap med ensidiga odlingar har färre pollinerare och naturliga fiender till skadedjuren och att detta innebar en lägre avkastning.

Bakom studien står ett internationellt forskarteam som samordnats av Würzburgs universitet i Tyskland och forskningscentret Eurac Research i Italien.

Källa:

Dela sidan