Forskningsrön

Vanligt kemiskt bekämpningsmedel kan skada bin

10 maj, 2019

hero_glyfosat

Ett av de allra vanligaste kemiska bekämpningsmedlen mot ogräs är glyfosat. Det sägs ofta att glyfosat är ofarligt för djur och människor, eftersom det dödar växterna genom att endast ingripa i funktioner som djur och människor inte har. Men nu har forskare vid University of Texas, Austin, funnit att glyfosat stör bakterier i binas matsmältningsorgan. Dessa bakterier har samma typ av funktion som växterna, och när bakterierna störs påverkas också bina.

Vuxna bin har åtta dominerande bakterier i matsmältningsorganen och de bidrar till att främja binas viktökning och motståndskraft mot farliga sjukdomar. Forskarna fann att när bin utsattes för glyfosat, minskade mängden av dessa goda bakterier och unga arbetsbin dog lättare av infektioner.

Forskarna anser att resultaten visar att glyfosatets påverkan på bin måste studeras vidare.

Källa:

Dela sidan