Forskningsrön

Nyttan av frukt och grönt motverkas av bekämpningsmedel

2 okt, 2016

hero_zucchini

Det finns ett samband mellan spermakvalitet och bekämpningsmedelsrester i frukt och grönsaker. Det visar en studie från USA där 189 unga friska vuxna män deltog i studien. De gav detaljerad information om sin frukt- och grönsakskonsumtion samt lämnade spermaprov.

Det visade sig att de deltagare som hade ätit mycket av den sortens frukt och grönsaker som normalt har en liten mängd rester av kemiska bekämpningsmedel hade både ett högt antal spermier och en hög spermakoncentration. Något sådant samband fanns däremot inte för dem som ätit mycket av frukt och grönsaker som vanligtvis har höga resthalter.

Studien tyder på att de positiva effekterna av att äta frukt och grönt delvis kan motverkas av om den innehåller bekämpningsmedelsrester.

Källor:

Dela sidan