Debatt

Högre ambition för ekologiskt krävs i livsmedelsstrategin

10 jan, 2023

kravmarkta morotter-1673344100

Sverige är ett jordbruksland av högsta klass. Vi har tillgång till rent vatten, ren luft, bra klimat och ett lågt parasittryck – grundförutsättningar för framgångsrik odling och djurhållning. Vi har också yrkesskickliga och engagerade lantbrukare som tar stort ansvar i sina verksamheter, och som förser Sveriges befolkning med mat av mycket hög kvalitet. Sverige har dessutom fantastiska förutsättningar för ekologisk produktion. 

Men vi måste ta vara på de goda förutsättningarna och jobba mot högre hållbarhet. Inte minst behöver vi göra det inför 2023, då vi står inför stora utmaningar. Pandemin och kriget i Ukraina har inneburit ett stort lidande för det ukrainska folket och påverkat hela den övriga världen. I efterdyningarna av detta ser vi hur livsmedelsföretag och konsumenter kämpar med höjda priser och inflation. Kostnadsnivåerna kommer att vara fortsatt höga, och samtliga produktionsgrenar inom det svenska jordbruket förutspås under 2023 få räkna med fallande lönsamhet. 

Därför krävs en uppdaterad och förstärkt livsmedelsstrategi som är mer än nuvarande politiska produkt. Framförallt måste en uppdaterad livsmedelsstrategi belysa en högre ambition för ekologisk produktion. EU:s mål om ekologisk produktion måste bejakas, och vi behöver se över hur produktion och konsumtion av ekologiska varor kan stimuleras exempelvis genom momssänkning på ekologiska livsmedel.  

Politiska insatser behövs, men livsmedelsstrategin måste också breddas och förankras i livsmedelsbranschen. Politik och primärproduktion, förädlingsindustri, märkningar och myndigheter behöver utifrån olika roller jobba mot målet att utveckla en hållbar konkurrenskraftig livsmedelsproduktion som även kan ge ökad självförsörjning och minskad sårbarhet. 

Detta bör vara en angelägen fråga för vår nye landsbygdsminister Peter Kullgren att gripa sig an. Under 2023 – när Sverige är ordförandeland i EU – får han också tillfälle att lyfta Sverige som eko-land nu och i framtiden, där den KRAV-certifierade produktionen är ett inspirerande exempel i EU.  

Emma Rung, vd på KRAV 

Debatten publicerades på ATLs webbplats 6 januari 2023

Dela sidan