Nyheter

Nära hälften av svenskarna vill köpa sin julskinka utan nitrit

6 dec, 2018

hero_julskinka

48 procent av svenskarna vill köpa en julskinka utan tillsatsen nitrit trots att färgen är naturligt grå istället för rosa. KRAV-märkt julskinka är utan tillsatt nitrit och kommer från gårdar där grisarna får vara ute och beta under sommarhalvåret.

KRAV-märkt julskinka innehåller inte tillsatsen nitrit och är därför naturligt grå i färgen. I en undersökning fick drygt 1 000 personer frågan om de skulle vilja köpa en KRAV-märkt, naturligt grå julskinka istället för en rosa julskinka med tillsatt nitrit.*

Det är bara 23 procent av de tillfrågade som svarade att de vill köpa en rosa skinka med tillsatsen nitrit, medan 29 procent svarade att det inte spelar någon roll. Idag tillsätts nitrit i de flesta charkprodukter, även de ekologiska som saknar KRAV-märke. Tillsatsen ger produkterna rosa färg och har konserverande effekt, men den är ifrågasatt ur ett hälsoperspektiv. KRAV tillåter därför inte att nitrit tillsätts.

– Att nästan hälften säger att de vill köpa en KRAV-märkt skinka är positivt, särskilt som KRAV-märkta grisar har högre djurvälfärd än de flesta andra, säger Kjell Sjödahl Svensson, Affärsområdeschef Lantbruk på KRAV.

En KRAV-märkt julskinka kommer från en gård där kraven på djurens välfärd är högre. Grisarna ska till exempel kunna gå ut året om och på sommaren ska de kunna böka i jord, beta och bada gyttjebad. De flesta o-ekologiska grisar som föds upp får inte gå ut alls. De nyfödda KRAV-märkta kultingarna får vara hos sin mamma i 40 dagar, istället för i medeltal 28 dagar för o-ekologisk uppfödning. KRAV-märkta grisar har också större yta att röra sig på.

De KRAV-märkta julskinkorna utgör fortfarande en liten del av alla julskinkor som säljs i Sverige.

* Undersökningen är gjord av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Perioden 1-2 november 2018 gjordes 1007 intervjuer via internet med män och kvinnor 18+ år i Sverige. Frågan som ställdes var: ”KRAV-märkt julskinka innehåller inte tillsatsen nitrit och är därför naturligt grå i färgen. Skulle du vilja köpa en sådan KRAV-märkt, naturligt grå julskinka istället för en rosa julskinka med tillsatt nitrit?”

Dela sidan