Pågående översyner

Översyner är en del av KRAVs regelprocess. I översynen utvecklar KRAVs marknads- och regelutvecklare regler, bland annat genom att förslagen testas av företag och certifieringsorgan Regelförslagen remitteras  innan de slutgiltiga reglerna skrivs klart, beslutas av styrelsen och implementeras.

Just nu har vi pågående översyner inom följande regelområden:

  • Allmänna regler för certifiering (kapitel 2)

2022

ALLMÄNNA REGLER FÖR CERTIFIERING (KAPITEL 2)

Översynen har just påbörjats. Beskrivningen uppdateras inom kort.