Pågående översyner

Översyner är en del av KRAVs regelprocess. I översynen utvecklar KRAV regler, bland annat genom att förslagen testas av företag och certifieringsorgan. Regelförslagen remitteras innan de slutgiltiga reglerna skrivs klart, beslutas av styrelsen och implementeras.

hero_hand_mjol

Just nu har vi inga pågående översyner.