KRAV-märkta julgranar

Fira en hållbar jul med en KRAV-märkt julgran. De odlas ekologiskt utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel.

hero_julgran

För många julfirare blir det inte jul utan en julgran. Drygt 3 miljoner av Sveriges cirka 4,5 miljoner hushåll brukar köpa julgran. Men det kan vara värt att ställa sig frågan vilken gran man ska välja. Om man vill fira en hållbar jul, bör man välja en ekologisk gran. KRAV-märkta granar är ekologiskt odlade och har fått växa upp utan att naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel har använts.

Det finns en handfull odlare av KRAV-märkta granar. Dessa säljs oftast lokalt runt om i Sverige, men de kan också finnas i vissa varuhus som säljer julgran.

I konventionella granodlingar används ofta stora mängder konstgödsel och bekämpningsmedel mot ogräs och insekter. Man använder också medel som påverkar granarnas växtsätt.

Fastän Sverige är ett utpräglat skogsland, är vi inte självförsörjande på julgranar. Omkring 400 000 granar per år importeras, främst från Danmark. Julgransodling har blivit en mångmiljardindustri. Den största julgransproducenten är Tyskland, följt av Danmark och Polen.

När det är dags att kasta ut granen ska man i första hand köra den till en återvinningscentral, så att granen kan återvinnas. En återvunnen gran som blir bränsle i ett kraftvärmeverk uppges ge el som räcker för att köra fyra tvättmaskiner.

 

Bra saker med KRAV-märkta julgranar

  • De odlas utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel
  • Det betyder mindre kemikalier till grundvatten och vattendrag
  • Odlingen bidrar till ökad biologisk mångfald och bättre livsvillkor för fåglar och pollinerare
  • De som arbetar med granarna slipper hantera och utsättas för kemiska bekämpningsmedel
  • För anställda i KRAV-certifierade granodlingar i Sverige gäller KRAVs regler om bättre arbetsvillkor (bland annat kollektivavtalsenlig arbetstid och lön eller lön som är bruklig inom yrket eller branschen)

Du som vill köpa en KRAV-märkt gran kan leta i vår Gårdbutiksguide. Du som säljer KRAV-märkta granar på din gård anmäl dig gärna till guiden.