Pressmeddelanden

KRAVs hållbarhetsrankning: Värmland bäst på hållbarhet för djur och jordbruk

1 sep, 2022

KRAVs hållbarhetsrankning: Värmland bäst på hållbarhet för djur och jordbruk

Värmland hamnar i topp bland Sveriges län i årets hållbarhetsranking från KRAV. Totalt är det 32 procent av djuren och 28 procent av jordbruksmarken i Värmland som uppfyller KRAVs regler för god djurvälfärd och ett mer hållbart jordbruk.

– Att så många lantbrukare i Värmland tar så väl hand om både djur och natur är verkligen något att vara stolt över. På en KRAV-godkänd gård ställs mycket höga krav på djurvälfärden och att man brukar jordbruksmarken på ett långsiktigt hållbart sätt, säger Emma Rung, vd på KRAV.

I KRAVs årliga rankning, där både djur och jordbruk ingår, hamnar Värmland i topp och försvarar därmed sin förstaplats från förra året. 32 procent av djuren i länet uppfyller KRAVs regler och 28 procent av jordbruksmarken brukas med KRAV-godkända metoder, vilket är bäst i landet både vad gäller djur och jordbruksmark.

– Genom att välja KRAV-märkta produkter kan du som konsument stärka den biologiska mångfalden, sänka Sveriges klimatutsläpp och minska spridningen av bekämpningsmedel, säger Emma Rung.

I landet som helhet är 17 procent av djuren KRAV-certifierade och 17 procent av jordbruksmarken brukas med metoder som lever upp till KRAVs regler. Förutom Värmland placerar sig även Östergötland och Södermanland högt i rankningen.

Kontakt
Carina Johansson, pressansvarig på KRAV, carina.johansson@krav.se, 070-607 30 78


Pressbilder
https://apps.icatserver.com/krav/

Tabell: KRAVs hållbarhetsrankning

Län

Total andel KRAV-godkänd jordbruksmark (%)

Rankning KRAV-godkänd jordbruksmark

Total andel KRAV-godkända nötkreatur och får (%)

Rankning KRAV-godkänd djurhållning

Samlad rankning för jordbruksmark och djurhållning

Värmland

28

1

32

1

1

Östergötland

24

2

25

4

2

Södermanland

21

6

28

3

3

Uppsala län

19

8

29

2

4

Gävleborg

23

3

22

8

5

Västra Götaland

22

4

22

7

5

Gotland

22

5

18

10

7

Västmanland

18

9

24

6

7

Dalarna

20

7

21

9

9

Örebro län

17

11

25

5

9

Jönköpings län

18

10

15

12

11

Stockholms län

14

12

15

11

12

Jämtland

13

14

14

13

13

Halland

12

15

14

14

14

Kronoberg

14

13

12

17

15

Västerbotten

10

17

13

15

16

Västernorrland

11

16

13

16

16

Skåne

8

18

11

18

18

Kalmar län

7

20

7

19

19

Blekinge

7

19

6

21

20

Norrbotten

5

21

6

20

21

KRAVs hållbarhetsrankning är en sammanslagning av rankning för jordbruksmark (åkermark och betesmark), och rankning för djurhållning (nötkreatur och får). Länens placering i de två rankningarna slås ihop för att ge en samlad placering i KRAVs hållbarhetsrankning. Statistiken kommer från KRAV och Jordbruksverket.

Fakta: KRAV-certifiering
KRAV-certifierade jordbruk är alltid ekologiska, vilket innebär att de inte får använda naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Det bidrar till ökad biologisk mångfald. Dessutom ställs ytterligare krav på klimatarbete, god djurvälfärd och socialt ansvarstagande. Cirka 80 procent av den ekologiska odlingen i Sverige är KRAV-certifierad.

Om KRAV
KRAV driver utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel, och är Sveriges mest kända hållbarhetsmärkning för mat. KRAV har särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. KRAV är en ekonomisk förening som ägs av 23 medlemsföretag och organisationer.


Ladda ner som pdf

Relaterat innehåll

Dela sidan