Pressmeddelanden

Sveriges kommuner köper mer ekologisk mat

26 nov, 2019

Sveriges kommuner köper mer ekologisk mat

Under första halvåret 2019 var 36,8 procent av den mat som Sveriges kommuner upphandlade ekologisk. Det är en ökning med 1,0 procentenheter jämfört med första halvåret 2018. Det visar ny statistik från KRAV. 

– För att nå det nationella målet om 60 procent ekologiskt behöver kommunerna fortsätta öka andelen ekologiskt. Utvecklingen i riket som helhet går åt rätt håll, men tyvärr är det inte fallet i alla kommuner. Mer ekologisk mat är viktig för den biologiska mångfalden, vattnet, jorden och klimatet. Kommuner som köper mycket ekologiskt tenderar också att köpa mer svenska råvaror, säger Anita Falkenek, vd på KRAV.

Enligt handlingsplanen för den nationella livsmedelsstrategin ska 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen vara ekologisk till år 2030. Nu upphandlar Sveriges kommuner sammanlagt 37 procent ekologisk mat.

– Just nu ser vi dock en oroande utveckling i många delar av landet där ekologiskt ifrågasätts av politiker i kommuner och regioner. Exempelvis väntas Lunds kommun i veckan besluta om att stryka sitt mål om ekologisk mat. Lund har verkligen varit i framkant och är den kommun som har högst andel ekologisk och KRAV-certifierad mat till skolor och äldreboenden, hela 84 procent, säger Anita Falkenek.

Ofta framförs ekonomi som skäl till att minska ambitionen av ekologiskt. De flesta kommuner som använder ekologiska råvaror klarar dock detta inom sin ordinarie måltidsbudget.

– Det är viktigt för oss alla att maten som serveras till barnen i skolor och förskolor och de gamla inom äldreomsorgen är producerad utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel. KRAV-certifierade livsmedel är en garanti för att produktionen, oavsett om den är närproducerad eller inte, klarat de tuffaste hållbarhetskraven, säger Staffan Carlberg, marknads- och regelutvecklare på KRAV.

Statistiken kommer ifrån DKAB som beräknar andelen ekologisk mat i offentlig verksamhet i 149 av Sveriges kommuner.

KRAV-certifieringen är i flera avseenden striktare än EU:s regler för ekologiskt jordbruk, bland annat genom hårdare krav på god djurvälfärd, klimatarbete och socialt ansvarstagande. KRAV-certifierade lantbruk måste exempelvis uppfylla 37 regler som minskar klimatpåverkan, till exempel användning av förnybar el.

Kontakt: Anita Falkenek, vd på KRAV, 070-209 05 82, anita.falkenek@krav.se
Staffan Carlberg, Marknads- och regelutvecklare, Restaurang och storkök på KRAV, 070-311 05 70, staffan.carlberg@krav.se
Nina Halling, kommunikationschef på KRAV, 070-842 43 73, nina.halling@krav.se

Bakgrund
Här finns regeringens livsmedelsstrategi.
Här finns fakta om certifierad ekologisk produktion.
Här kan du läsa mer om KRAV-märkning.

Ladda ner som pdf

Dela sidan