Nyheter

Varannan kvinna mer orolig för klimatförändringar efter sommarens torka

6 feb, 2019

hero_kvinna

Över hälften av kvinnorna känner mer oro för klimatförändringarna efter sommarens torka. Det visar en undersökning som KRAV låtit göra. 9 av 10 konsumenter** beskriver sig själva som klimatmedvetna och vanligaste åtgärden för att leva mer klimatsmart är att källsortera.

Sommarens extrema torka slog hårt mot svenska bönder och allt fler forskare är eniga om att torkan och andra extrema väder är tecken på växthuseffekten. På uppdrag av KRAV har YouGov frågat 1 006 konsumenter i Sverige om deras klimatengagemang. 41% av svenskarna uppger att de känner större oro för klimatförändringarna efter sommarens torka, men upplevelsen skiljer sig åt mellan män och kvinnor. 52 procent av kvinnorna uppger att de oroar sig mer för klimatförändringarna, medan motsvarande andel bland män är 29 procent.

Fler kvinnor än män anser sig vara klimatsmarta, hela 92 procent beskriver sig som ganska eller mycket klimatmedvetna. Bland män är andelen 85 procent.

Det gör svenskarna för att leva mer klimatsmart
På frågan om vad man faktiskt gör i sin vardag för att leva mer klimatsmart hamnar källsortering i toppen där 75 procent anger att de källsorterar, följt av att undvika att slänga mat samt välja svenskt/närproducerat. Att vara sparsam med el och leva mer energieffektivt samt att tänka på att välja ekologiskt eller KRAV-märkt i butik hamnar också högt upp på listan.

– Valen du gör i mataffären har stor inverkan på klimatet och miljön. Vår undersökning visar att många konsumenter förstår det. Att välja KRAV-märkta produkter när du handlar innebär inte bara ökad biologisk mångfald och minskad mängd kemikalier i jordbruket. Det betyder också en insats för minskad klimatpåverkan. Och efter sommarens torka gör du dessutom även gott för KRAV-bönderna som drabbats extra hårt, säger Anita Falkenek, vd för KRAV.

Här är de tio vanligaste åtgärderna svenskarna gör i sin vardag för att leva mer klimatsmart:

 1. Jag källsorterar
 2. Jag slänger inte lika mycket mat
 3. Jag väljer oftare svenskt/närodlat
 4. Jag försöker vara mer sparsam med el/leva mer energieffektivt
 5. Jag försöker att välja ekologiskt eller KRAV-märkt
 6. Jag försöker minimera min konsumtion
 7. Jag försöker vara mer sparsam när jag tvättar
 8. Jag försöker att äta mer vegetariskt
 9. Jag köper secondhand
 10. Jag väljer oftare cykel istället för bil

Det här tycker svenskarna är viktigast att göra för att minska klimatpåverkan:

På frågan om vilken insats man tycker är viktigast för att minska klimatpåverkan ser svaren lite annorlunda ut. Här hamnar att minska sin konsumtion i toppen, följt av att välja svenskt/närodlat oftare. På tredjeplats hamnar att fler väljer att flyga mindre.

Här är de tio insatser Svenskarna tycker är viktigast för att minska klimatpåverkan:

 1. Försöka minimera sin konsumtion
 2. Välja svenskt/närodlat oftare
 3. Att fler väljer att flyga mindre
 4. Att fler åker kollektivt
 5. Inte slänga lika mycket mat som tidigare
 6. Källsortera mer
 7. Vara mer sparsam med el/leva mer energieffektivt
 8. Äta mer vegetariskt
 9. Att fler väljer elbil eller elhybrid
 10. Köpa mer second hand

**68 % är ganska klimatmedvetna, 20 % är mycket klimatmedvetna

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 11–12 september 2018 har sammanlagt 1006 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18+ år i Sverige

Dela sidan