Forskningsrön

Så kan den biologiska mångfalden räddas

7 apr, 2021

hero_fjaril

Odla mer naturvänligt, skydda mer naturmark, ät mindre kött och minska matsvinnet. Det är så vi kan minska utrotningen av arter och samtidigt klara vår framtida livsmedelsförsörjning och minska risken för nya pandemier.

Råden finns i en rapport som den brittiska tankesmedjan Chatham House tagit fram i samarbete med FN:s miljöprogram UNEP (United Nations Environment Programme). De utgår från forskningen och riktar sig till världens ledare.

Författarna slår fast att det globala livsmedelssystemet är den främsta orsaken till minskningen av den biologiska mångfalden i världen. Främst handlar det om att naturliga ekosystem omvandlas till jordbruks- och betesmark. Eftersom lantbruket är beroende av den biologiska mångfalden, till exempel för pollinering betyder det att en fortsatt minskning till slut kommer att leda till att människan inte kan försörja sin växande befolkning med mat, menar författarna. När naturliga ekosystem exploateras innebär det också att vilda djur kommer i kontakt med tamdjur och därmed ökar riskerna för pandemier.

Rapporten föreslår följande tre åtgärder:

  • en övergång till mindre konsumtion av kött och mindre matsvinn. Det minskar arealbehovet, så att de följande två åtgärderna blir möjliga.
  • mer naturmark skyddas, vilket är det effektivaste sättet att bevara den biologiska mångfalden
  • odling på ett mer naturvänligt sätt som stödjer den biologiska mångfalden, bland annat genom att begränsa insatsvarorna (kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel) och ersätta ensidig odling med mångsidig. Ekologisk odling lyfter de fram som ett sådant sätt.

Att odla ekologiskt eller på annat sätt mer naturvänligt kräver mer areal eftersom skördarna ofta blir mindre. Därför finns det förespråkare som menar att det bästa är att odla intensivt på en mindre areal och avsätta naturmark, så kallad land-sparing. Forskning visar också att det i teorin skulle kunna vara ett effektivt sätt att få en större biologisk mångfald. Men, rapporten förespråkar inte detta sätt av följande orsaker.

  • Det intensiva jordbruket kan inverka negativt på den sparade arealen genom läckage av näringsämnen och drift av kemiska bekämpningsmedel.
  • Det finns risk att den sparade arealen blir för liten eller för uppdelad för att tillåta det vilda att existera där.
  • Land-sparing är svårt att administrera och idag finns inga system för det. Ofta gäller det omvända: när intensifieringen ökar i ett område, ökar vinsterna vilket stimulerar nyodlingen.

Källa: Benton, mfl. Food system impacts on biodiversity loss. Three levers for food system transformation in support of nature. Chatham House. 2021.

https://www.chathamhouse.org/2021/02/food-system-impacts-biodiversity-loss/02-how-todays-food-system-drives-biodiversity-loss

Koppling till KRAV: KRAV-märkta jordbruksprodukter är ekologiskt odlade med extra stränga regler för att skydda den biologiska mångfalden. Läs mer här

Dela sidan