Energikartläggning

FRÅGOR OCH SVAR

Vilka företag ska göra energikartläggning?

Svar
 • Du som bedriver slakt eller är förädlare av livsmedel, foder eller produktionshjälpmedel och har någon produktionsplats som förbrukar mer än 500 000 kWh/år.
 • Produktionsplatser med en förbrukning som överstiger 500 000 kWh/år där du bedriver KRAV-certifierad produktion, oavsett om den bara är en liten del av den totala produktionen.
 • Energikartläggningen behöver inte göras för hela företaget, om du har produktionsplatser som inte är KRAV-certifierade.
 • Ekonomiskt stöd till energikartläggning (PDF).
 • Räkna ut din energianvändning (Excel).

Syfte och fördel med energikartläggning?

Svar
 • Målet är att hitta de mest lönsamma åtgärderna som verksamheten kan genomföra.
 • Energikartläggningen är ett första steg i en energieffektivisering som bl.a. kan bidra med: • sänkta kostnader • stärkt konkurrenskraft • stärkt varumärke

Vad ska energikartläggningen omfatta?

Svar
 • Energikartläggningen ska avse all energianvändning och tillförsel av energi på produktionsplatsen där KRAV-certifierad produktion bedrivs.

 • Energikartläggningen ska beskriva: • Tillförsel och användning av energi för verksamheten inklusive byggnader och transporter. • Årlig tillförd energi fördelad på verksamhetens produktionsprocesser och övrig energianvändning.

 • Den tillförda energin ska anges i megawattimmar (MWh) och kronor för respektive energislag.

 • Kartläggningen bör också ge förslag till åtgärder för energieffektivisering med en bedömning av besparingspotentialen och kostnader för åtgärden.

Vem genomför energikartläggningen?

Svar
 • Av en certifierad energiexpert eller person med motsvarande kompetens.
 • Det finns två alternativ:
  • Att anlita en konsult med specialkunskap om energi som utför energikartläggningen. De flesta stora lantbruksrådgivningsföretag erbjuder denna tjänst.
  • Att det redan idag finns personal på företaget med kompetens inom området som själv kan utföra energikartläggningen.
 • De flesta företag väljer att anlita en energikonsult för att genomföra kartläggningen.
 • Greppa Näringen erbjuder stöd för energikartläggning av lantbruksföretag med djurhållning (> 25 djurenheter) genom modulen Energikollen. Andra lantbruksföretag erbjuds gruppträffar för att få ökad kunskap om energi­effektivisering. Se listan över vilka rådgivningsföretag som har ett avtal med Greppa Näringen här. 

Kan jag få stöd för en energikartläggning?

Svar
 • Om du vill söka stöd rekommenderar vi att du inför energikartläggningen kontaktar energikontoret i din region för att få hjälp med ansökan.
 • Kostnaden för energikartläggning varierar beroende på energianvändning.
 • Små och medelstora företag kan få ekonomiskt stöd som täcker 50 % av kostnaderna upp till 50 000 kr.
 • Stödet måste sökas innan energikartläggningen påbörjas.
 • Stora företag som enligt lag måste genomföra energikartläggning kan inte få ekonomiskt stöd.

Läsa mer om stöd till energikartläggning » Till Energimyndighetens hemsida »