Energikartläggning

FRÅGOR OCH SVAR

Vilka företag ska göra energikartläggning?

Svar
 • Du som bedriver slakt eller är förädlare av livsmedel, foder eller produktionshjälpmedel och har någon produktionsplats som förbrukar mer än 500 000 kWh/år.
 • Produktionsplatser med en förbrukning som överstiger 500 000 kWh/år där du bedriver KRAV-certifierad produktion, oavsett om den bara är en liten del av den totala produktionen.
 • Energikartläggningen behöver inte göras för hela företaget, om du har produktionsplatser som inte är KRAV-certifierade.
 • Räkna ut din energianvändning (Excel).

Syfte och fördel med energikartläggning?

Svar
 • Målet är att hitta de mest lönsamma åtgärderna som verksamheten kan genomföra.
 • Energikartläggningen är ett första steg i en energieffektivisering som bl.a. kan bidra med: • sänkta kostnader • stärkt konkurrenskraft • stärkt varumärke

Vad ska energikartläggningen omfatta?

Svar
 • Energikartläggningen ska avse all energianvändning och tillförsel av energi på produktionsplatsen där KRAV-certifierad produktion bedrivs.

 • Energikartläggningen ska beskriva: • Tillförsel och användning av energi för verksamheten inklusive byggnader och transporter. • Årlig tillförd energi fördelad på verksamhetens produktionsprocesser och övrig energianvändning.

 • Den tillförda energin ska anges i megawattimmar (MWh) och kronor för respektive energislag.

 • Kartläggningen bör också ge förslag till åtgärder för energieffektivisering med en bedömning av besparingspotentialen och kostnader för åtgärden.

Vem genomför energikartläggningen?

Svar
 • Av en certifierad energiexpert eller person med motsvarande kompetens.
 • Det finns två alternativ:
  • Att anlita en konsult med specialkunskap om energi som utför energikartläggningen. De flesta stora lantbruksrådgivningsföretag erbjuder denna tjänst.
  • Att det redan idag finns personal på företaget med kompetens inom området som själv kan utföra energikartläggningen.
 • De flesta företag väljer att anlita en energikonsult för att genomföra kartläggningen.
 • Greppa Näringen erbjuder stöd för energikartläggning av lantbruksföretag med djurhållning (> 25 djurenheter) genom modulen Energikollen. Andra lantbruksföretag erbjuds gruppträffar för att få ökad kunskap om energi­effektivisering. Se listan över vilka rådgivningsföretag som har ett avtal med Greppa Näringen här. 

Kan jag få stöd för en energikartläggning?

Svar
 • För närvarande finns inget statligt stöd till energikartläggning.
 • Små och medelstora företag kan få rådgivning om energikartläggning från de regionala energikontoren. Du kan kontakta ditt regionala energikontor direkt eller genom Energimyndighetens kontaktsida.
 • Under olika perioder har det funnits stöd till små och medelstora företag som har täckt en del av kostnaden för energikartläggningen. En stödperiod upphörde våren 2020, men håll dig uppdaterad om eventuella kommande stöd genom att besöka Energimyndighetens hemsida.
 • Stora företag som enligt lag måste genomföra energikartläggning har inte kunnat söka stöd.