Pressmeddelanden

KRAV skärper regel om kväve- och fosforgödsling och inför ny regel för att beräkna klimatpåverkan

2 jul, 2020

KRAV skärper regel om kväve- och fosforgödsling och inför ny regel för att beräkna klimatpåverkan

För att minska läckage av växtnäring och utsläpp av växthusgaser från ekologiska jordbruk, skärper KRAV nästa år regeln om hur mycket kväve och fosfor som får spridas. Av samma skäl inför KRAV en ny regel, om att större KRAV-certifierade lantbruksföretag ska börja mäta och beräkna sin klimatpåverkan. Ytterligare en viktig ändring för klimatet, markbördigheten och den biologiska mångfalden är att KRAV skärper regeln om 20 procent vall eller gröngödsling i växtföljden.

– Redan idag har KRAV många regler som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser. Men vi vill nu gå vidare i vårt klimatarbete med åtgärder som ytterligare kan minska klimatbelastningen. Att minska jordbrukets klimatavtryck är centralt för en hållbar livsmedelsproduktion, och ett viktigt område att driva för utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel, kommenterar Jonas Carlberg, affärsområdeschef Lantbruk på KRAV.

KRAV har genomfört en omfattande regelöversyn, delvis kopplat till den nya EU-förordningen för ekologisk produktion som träder i kraft 1 januari 2021. De uppdaterade reglerna publiceras på krav.se inför ett slutligt godkännande av Swedac, Sveriges nationella ackrediteringsorgan.

Översynen av KRAVs regler har gällt totalt fem områden. Här är de främsta regeländringarna inom varje område.

Växtodling: Kravet på 20 procent vall eller gröngödsling i växtföljden skärps.
Maximalt 170 kg kväve per hektar och år får tillföras odlingsmark via tillåtna gödselmedel.
Kravet på fosforbalans gäller även för mindre lantbruksföretag.

Klimat: Större KRAV-certifierade lantbruk och växthusföretag ska mäta och beräkna sin klimatpåverkan.

Slakt: Skarpare tilläggskrav om vilka djur som får övernatta och hur övernattningen på slakteri ska ske. Slakterier får övernatta högst 30 procent av de KRAV-certifierade idisslarna.

KRAV har också uppdaterat sina regler i förhållande till de förslag som finns om kommande EU-regler för ekologisk produktion. Här är två av de främsta förändringarna.

Livsmedelsförädling: Det blir möjligt att KRAV-certifiera salt.
KRAV-märkt modersmjölksersättning och barnmat får berikas.Fler godkända tillsatser tillåts, bland annat taragummi, ett förtjockningsmedel som utvinns ur en ärtväxt.

Kontrollintervall: För KRAV-certifierade företag som uppfyller vissa villkor kan det få gå upp till två år mellan varje kontroll. Det gäller dock inte verksamheter med djurhållning. Under de två första åren som KRAV-certifierad djurhållare krävs två kontrollbesök av oberoende kontrollorgan varje år. Från och med tredje året ska kontroll ske minst en gång per år.

En pågående översyn av KRAVs regler för märkning och marknadsföring beräknas vara klar under hösten.

KRAVs nya regler finns här: https://www.krav.se/regler/kommande-regler


Kontakt:
Jonas Carlberg, affärsområdeschef Lantbruk KRAV 070-347 50 83
Nina Halling, kommunikationschef KRAV, 070-842 43 73

Ladda ner som pdf

Dela sidan