Nyheter

Ny rapport – Aktörgruppscertifiering för primärproducenter

16 maj, 2024

kasse_krav

EU-förordningen för ekologisk produktion möjliggör en ekologisk certifiering av så kallade aktörsgrupper inom EU. Det innebär att en grupp ekologiska primärproducenter kan certifiera sig tillsammans i stället för att var och en ska ha egna certifieringar för ekologisk produktion. I ett projekt som finansierades av Jordbruksverket har KRAV sammanställt reglerna och möjliga tillämpningar i en rapport. Möjligheter och begränsningar för tillämpning av gruppcertifiering i Sverige finns i rapporten.

Aktörsgruppscertifieringen riktar sig mot småskaliga producenter, därför ska alla medlemmar i en aktörsgrupp uppfylla vissa krav gällande maximal gårdsstorlek eller årlig omsättning. Medlemmarna kan bearbeta och bereda produkterna som produceras och sälja dem genom ett gemensamt saluföringssystem. I Sverige kan aktörsgruppcertifieringen lämpa sig för större lokala biodlings- och odlarföreningar (med fler än cirka 50 småskaliga medlemmar).

Läs rapporten i dess helhet här

Dela sidan