Debatt

KRAV ställer åtta krav på partierna i EU

7 jun, 2024

gronsaksodling-4_1600x1071-1717776085

Vi ser nu tecken på en vändning uppåt för den svenska ekomarknaden, efter några tuffa år med inflation, högt kostnadsläge och en vikande försäljning i dagligvaruhandeln. Men det måste bli lättare och mer attraktivt att driva och ställa om till ekologisk produktion i Sverige.

Den 9 juni är det val till EU-parlamentet. EU:s politik påverkar i stor utsträckning förutsättningarna för ekologisk produktion i Sverige. Därför har KRAV formulerat åtta krav som vi ställer på de svenska politiska partierna i EU-parlamentet inför kommande mandatperiod.

1. Säkra EU-målen för ekologisk odling

För att behålla och vidareutveckla de kretsloppsbaserade och ekologiska metoder som praktiseras, måste ambitionerna ligga fast: EU:s mål om 25 procent ekologisk odling till 2030 måste finnas kvar i Jord till bord-strategin.

2. Ge jordbrukare ersättning för grön omställning

Jordbrukare ska våga ställa om utan risk att bli utkonkurrerade av billig import eller mindre hållbara alternativ. Ge ersättning till dem som gör insatser för giftfri miljö, rent vatten, bördiga jordar och biologisk mångfald.

3. Ge stöd som främjar bruk av naturbetesmarker

Naturbeten tillhör våra mest artrika marker. Betande djur bidrar där till att bevara biologisk mångfald och hålla landskapet öppet. Ersättningarna ska utformas så att de främjar en ökad användning av naturbeten.

4. Minska regelkrånglet – förenkla nu!

Regelverket för ekologisk produktion behöver förenklas för att minska regelkrånglet som drabbar jordbrukare och alla andra ekologiska producenter i livsmedelskedjan.

5. Sänk dokumentationskraven

EU bör minska den administrativa bördan för ekologiska producenter. Förenkla dokumentationskraven och underlätta anmälningsproceduren för nya ekologiska producenter.

6. Alla ska kunna få ersättning för vallodling

Vallodling skapar stor nytta för klimat och biologisk mångfald. I dag kan endast ekologiska producenter med djur få ersättning för vallodling. Inför en vallodlingsersättning som alla kan söka.

7. Genomför direktivet mot oseriösa miljöpåståenden

EU-direktivet om Green Claims ska sätta stopp för oseriösa miljöpåståenden. Det är mycket välkommet och bör genomföras omgående, men det behövs en tydlig skrivning i direktivet om att KRAV och andra märkningar som går längre än EU:s regler för ekologisk produktion ska ha samma villkor som de som gäller för ekologisk produktion.

8. Ta bort momsen på eko-mat

Priset är ett av de största hindren för konsumenter att handla hållbart. EU bör göra det lättare för konsumenter att göra hållbara val genom att ta bort momsen på ekologisk mat.

Utifrån dessa krav ökar vi möjligheten att behålla och utveckla en livskraftig ekologisk livsmedelsproduktion i Sverige. En produktion som bidrar till många av våra nationella miljömål, går i linje med EU:s mål och ambitioner i Den gröna given för en frisk planet, och som är en viktig del i hela Sveriges livsmedelsproduktion och vår livsmedelsberedskap.

Emma Rung, vd på KRAV

Debatten publicerades på Atl.nu 7 juni 2024.

Dela sidan