Äggproduktion

Frågor och svar

Hur påverkar den nya EU-förordningen 2018/848 KRAVs regler?

Svar

Hur lång måste nattvilan vara?

Svar
 • Alla fjäderfärn ska ges minst 8 timmars nattvila, utan artificiellt ljus.

Hur länge måste stallet vara öppet för bete?

Svar
 • Under minst fyra sammanhängande månader ska stallet vara öppet större delen av dygnet.

Hur många hönor får det max finnas per m2?

Svar
 • Du får ha max 6 hönor per m2.

Hur ser kraven på foder ut?

Svar
 • Foder som är av jordbruksursprung ska vara KRAV-certifierat, men max 5 procent proteinfoder får vara konventionellt.
 • Du får ge max 10 procent konventionellt foder som inte är av jordbruksursprung, exempelvis fiskmjöl.
 • Hönsen ska ha fri tillgång till grovfoder.
 • Du ska själv eller i samarbete med en eller flera andra KRAV-certifierade gårdar odla spannmål eller proteingrödor som motsvarar 50 procent av hönsens foderförbrukning.
 • Om du bor i Norrland, skogs- eller mellanbygd kan en lägre självförsörjningsgrad accepteras efter bedömning av ditt certifieringsorgan.

Foder som är tillåtetbedömda?

Svar

Hur stor yta med bevuxet bete måste varje höna minst ha?

Svar
 • Minst på en yta motsvarande 4 m2 per höna.

Inom vilket avstånd måste rastgården finnas?

Svar
 • Vid nybyggnad ska rastgården finnas tillgänglig inom som mest 150 meter från närmaste utgångshål i stallet.
 • För befintliga stallar som var KRAV-certifierade innan 1 januari 2016 gäller 250 meter.

Måste det finnas dagsljusinsläpp?

Svar
 • Ja, i hela stallet.

När ska en unghöna ha tillgång till bete?

Svar
 • Unghöns ska ges tillgång till bete så snart som möjligt, och senast 4 veckor efter insättning.

Vilka andra krav finns det på betet?

Svar
 • På betet ska det finnas träd, buskar eller andra skydd.
 • Du ska aktivt verka för att värphönsen utnyttjar en så stor del av rastgården som möjligt, genom att erbjuda en stimulerande och intressant miljö.