Äggproduktion

Frågor och svar

Hur påverkar den nya EU-förordningen 2018/848 KRAVs regler?

Svar

Hur lång måste nattvilan vara?

Svar
 • Alla fjäderfän ska ges minst 8 timmars nattvila, utan artificiellt ljus.

Hur länge måste stallet vara öppet för utevistelse?

Svar
 • Under minst fyra sammanhängande månader mellan maj och september ska stallet vara öppet större delen av dygnet.
 • Värphönsen ska kunna vistas utomhus en del av dagen från tidig vår till sen höst och minst en tredjedel av sitt liv.

Hur många värphöns får det maximalt finnas per m2?

Svar
 • Du får ha högst 6 hönor per m2.

Hur ser kraven på foder ut?

Svar
 • Foder som är av jordbruksursprung ska vara KRAV-certifierat, men max 5 procent proteinfoder får vara konventionellt.
 • Du får ge max 10 procent konventionellt foder som inte är av jordbruksursprung, exempelvis fiskmjöl.
 • Hönsen ska ha fri tillgång till grovfoder.
 • Du ska odla minst 50 procent av fodret själv eller i samarbete med en eller flera KRAV-certifierade gårdar.
 • Om du bor i Norrland, skogs- eller mellanbygd kan en lägre självförsörjningsgrad accepteras efter bedömning av ditt certifieringsorgan.
 • Undantaget ovan gäller också om du har specialodlingar, till exempel grönsaksodling.

Foder som är tillåtetbedömda?

Svar
 • Fodermedel som har kontrollerats av ett certifieringsorgan och är KRAV-certifierade samt fodermedel som är tillåtetbedömda av FiBL enligt KRAVs regler får användas i KRAV-certifierad djurhållning. Du hittar dessa produkter listade på Insatslista.se

Hur ser kraven på utevistelse ut?

Svar
 • Varje höna ska ha tillgång till minst 4 m2 rastgårdsyta.
 • Det ska finnas träd, buskar eller andra anordningar där djuren kan söka skydd och få trygghet.
 • Du ska aktivt verka för att värphönsen utnyttjar en så stor del av rastgården som möjligt genom att erbjuda en stimulerande och intressant miljö.
 • Djuren ska kunna beta och få rikliga tillfällen för sysselsättning.

Inom vilket avstånd måste rastgården finnas?

Svar
 • Rastgården ska finnas inom högst 150 meters avstånd från närmaste utgångshål i stallet.
 • För stallar som var KRAV-certifierade innan 1 januari 2016 gäller 250 meter.

Måste det finnas dagsljusinsläpp?

Svar
 • Ja, i hela stallet.

När ska en unghöna ha tillgång till utevistelse?

Svar
 • Unghöns ska ges tillgång till utevistelse så snart som möjligt, och senast 4 veckor efter insättning.

Vilka andra krav finns det på betet?

Svar
 • På betet ska det finnas träd, buskar eller andra skydd.
 • Du ska aktivt verka för att värphönsen utnyttjar en så stor del av rastgården som möjligt, genom att erbjuda en stimulerande och intressant miljö.