Pressmeddelanden

Färre KRAV-märkta ägg på påskborden

8 apr, 2022

Färre KRAV-märkta ägg på påskborden

Försäljningen av KRAV-märkta ägg sjönk med 7 procent under förra året, visar nya siffror från NielsenIQ. Den totala äggförsäljningen minskade under samma tid med 0,4 procent.

– Det var ett besvärligt år i fjol för äggproducenterna, med ett stort utbrott av fågelinfluensa och högre foderpriser orsakade av de höjda transportkostnaderna i samband med coronapandemin. Då är det extra viktigt att stödja KRAV-certifierade lantbrukare, som har investerat i anläggningar med hög djurvälfärd, säger Anita Falkenek, vd på KRAV.

Färsk statistik från NielsenIQ visar att försäljningen av KRAV-märkta ägg i dagligvaruhandeln sjönk med 7 procent under 2021 jämfört med 2020*. Under påsken 2021 var endast drygt 10 miljoner ägg KRAV-märkta, av de totalt 67 miljoner ägg som såldes i Sverige.**

Produktionen av KRAV-märkta ägg skiljer sig på flera sätt från övrig äggproduktion. För hönsen på en KRAV-godkänd gård betyder det att de får gå ute större delen av dygnet under sommarhalvåret och picka och sprätta. Inomhus har hönsen mer utrymme att röra sig på, och de får foder som odlas utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.

– Allt fler konsumenter vill handla hållbart, och den mest hållbara maten är den KRAV-märkta. Genom att köpa KRAV-märkta ägg bidrar du som konsument till både djurens välbefinnande, klimatet och den biologiska mångfalden, säger Anita Falkenek.

* Källa: NielsenIQ ScanTrack, DVH OFFLINE SCANN, Kalenderåren 2020-21, Värdeförsäljning.  
I statistikunderlaget ingår även siffror för olika regioner.

** Källa: Svenska Ägg

Kontakt:
Frida Welin, projektledare PR och samarbeten på KRAV, 070-605 78 49, frida.welin@krav.se

Faktaruta om KRAV-märkta ägg

  • Hönsen går ute i gröngräset på sommarhalvåret och pickar och sprätter.
  • Hönsens rastgård ska vara beväxt med träd och buskar där de kan söka skydd, så att de lockas vara utomhus så mycket som möjligt.
  • Hönsen får bada i sand eller jord året om för att hålla fjäderdräkten ren.
  • Hönsen kan vistas på veranda med uteliknande förhållanden under stora delar av året.
  • Hönsen får foder som är odlat utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.
  • Hönsen får rotfrukter eller hö att picka i som tidsfördriv.
  • Max 6 höns per kvadratmeter inne och minst 4 kvadratmeter per höna ute.
  • Hönsen ska ha minst åtta timmars nattvila inne i stallet, utan elektriskt ljus.
  • Produktionen kontrolleras årligen av fristående kontrollföretag mot KRAVs regler.


Ladda ner som pdf

Relaterat innehåll

Dela sidan