Regelkommitté

Regelkommittén ansvarar för KRAVs regelöversyner inför styrelsens slutliga regelbeslut. Kommitténs medlemmar tillför bred extern kunskap om bland annat ekologisk produktion, och utses av styrelsen för en period på två år.

Rebecka Milestad
Docent vid Avdelningen för miljöstrategisk analys vid Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, KTH.

Åsa Domeij
Chef för miljö och socialt ansvar

Harald Svensson
fd Jordbruksverket

Frida Lundmark
adjunkt i djurskydd på avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa (Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) på SLU i Skara

Elin Röös
Biträdande universitetslektor, vid Institutionen för energi och teknik; Lantbrukets teknik och system