Regelkommitté

Regelkommittén ansvarar för KRAVs regelöversyner inför styrelsens slutliga regelbeslut. Kommitténs medlemmar tillför bred extern kunskap om bland annat ekologisk produktion, och utses av styrelsen för en period på två år.

hero_kronartskocka

Harald Svensson, ordförande
Ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, f.d. chefsekonom

Pär Lindqvist
Mark- och växtagronom, driver tillsammans med sin partner ett KRAV-certifierat
familjejordbruk, ordförande i Ekologiska lantbrukarnas distrikt Uppland

Frida Lundmark
Adjunkt i djurskydd på avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa (Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) på SLU i Skara

Marie Rydén
Näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen

Elin Röös
Universitetslektor, vid Institutionen för energi och teknik; Lantbrukets teknik och system

Sofia Strandberg
Hållbarhetsstrateg Livsmedel på Coop