Nyheter

Remiss: Nya regler för märkning och marknadsföring

18 aug, 2020

hero_grona_applen

KRAVs regler i kapitel 20 om märkning och marknadsföring håller på att ses över, och vi har haft ett förslag ute på remiss.

Sedan 2015 då reglerna i kapitel 20 senast ändrades har mycket hänt, både på marknaden för ekologiskt och på livsmedelsmarknaden i stort. För att följa med i den snabba
marknadsutvecklingen ser vi att det finns ett behov att göra en översyn av reglerna för märkning och marknadsföring. Kapitel 20 är ett brett kapitel som täcker in många regelområden och för att öka användarvänligheten och skapa en tydlig röd tråd ser vi att reglerna behöver renodlas. Målet med de nya reglerna för märkning och marknadsföring är att de ska underlätta försäljningen av KRAV-märkta produkter, att se till att KRAV-märket används korrekt samt att värna om varumärkets trovärdighet.

 

Hjälp oss att göra våra regler bättre!

Tiden för att svara på remissen har gått ut. När vi har aktuella remisser publicerar vi dem på sidan Aktuella remisser.

Dela sidan