Forskningsrön

Fler pollinerare på ekologiska gårdar

12 feb, 2013

hero_vete_pollinerare

Ekologiska gårdar har fler pollinerare, både fler arter och fler individer.

Men, antalet arter var inte färre på nyligen omställda gårdar jämfört med de som ställts om tidigare. Detta tolkas som att de positiva effekterna av ekologisk produktion kommer snabbt. Resultaten finns i den avhandling som  Georg Anderssons lagt fram vid Lunds universitet.

Källa:

  • EPOK. SLU webbsida 12-10-08

Dela sidan