Debatt

Unik chans att fasa ut glyfosat i jordbruket

8 nov, 2017

hero_glyfosat

Miljöminister Karolina Skog har nu chansen att rösta mot ett förnyat godkännande av glyfosat i EU. Det skulle främja ett mer hållbart jordbruk som gynnar den biologiska mångfalden. Våra drygt 5 000 ekologiska lantbrukare visar att det är möjligt att producera KRAV-märkta och ekologiska livsmedel utan att sprida kemiska bekämpningsmedel som glyfosat i vår natur.

Det stormar i EU kring det kemiska bekämpningsmedlet glyfosat. Den 25 oktober skulle medlemsländerna rösta om ett förnyat godkännande på tio år för det omdebatterade ogräsmedlet, men omröstningen ställdes in eftersom förslaget saknade tillräckligt stöd. Den 9 november är det åter dags för omröstning. Vi utgår från att Sverige och övriga medlemsländer visar att det är dags att leda EU:s jordbruk ut ur dagens kemikalieberoende.

Hotad biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden på vår jord är starkt hotad. Nyligen kom en studie som visade att 75 procent av de flygande insekterna hade försvunnit från naturreservat i Tyskland under de senaste 27 åren. Forskarna från Radboud University i Nederländerna lyfter fram användningen av kemiska bekämpningsmedel och en minskning av den vilda växtligheten i jordbrukslandskapen som troliga orsaker till den dramatiska minskningen.

De odlingsmetoder som KRAV-certifierade och ekologiska lantbrukare använder bidrar till ökad biologisk mångfald. Det finns 30 procent fler arter av växter, insekter och andra djur i ekologisk odling. Det visar en genomgång av forskningen på området som gjordes 2014 av forskare från bland annat Oxford University och SLU.
Glyfosat är världens mest använda kemiska bekämpningsmedel, i Sverige säljs mellan 600 och 700 ton per år. All glyfosat som sprutas på åkrarna för att döda ogräs stannar tyvärr inte där utan en del hamnar i våra vattendrag. Det syns i SLU:s miljöövervakning av bekämpningsmedel; år 2016 hittades glyfosat i nästan alla, 96 procent, av vattenproverna.

Miljö- och hälsorisker

En rapport från EU-kommissionens Joint Research Centre och två holländska universitet visar dessutom att glyfosat, eller dess nedbrytningsprodukt AMPA, finns i 45 procent av de europeiska jordbruksjordarna. Forskarna pekar på risker för människor som kan utsättas genom väder och vind, liksom att jordarnas hälsa påverkas negativt.

Inför EU-beslutet har det debatterats om glyfosat är cancerframkallande. Världshälsoorganisationen WHO:s cancerforskningsorgan, IARC, kom 2015 med en rapport som slog larm om att glyfosat sannolikt är cancerframkallande. EU:s livsmedelsmyndighet EFSA menar å andra sidan att beläggen för det inte är tillräckligt starka.
Utöver de miljö- och hälsorisker som finns menar vi att ett fortsatt användande av glyfosat och andra kemiska bekämpningsmedel bromsar utvecklingen av hållbara odlingsmetoder. Det motverkar även flera av de miljömål och ambitioner som regeringen i andra sammanhang värnar, som miljökvalitetsmålen om en giftfri miljö och ett rikt odlingslandskap.

Gemensamma lösningar

Att inte använda naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel är fundamentet som den KRAV-certifierade och ekologiska odlingen bygger på. Det främjar innovativa och mer miljöanpassade lösningar för att bekämpa ogräs, skadeinsekter och sjukdomar. Grunden för att klara ogrästrycket i det ekologiska lantbruket är en varierande växtföljd och att låta vallväxter ingå i växtföljden.

Att som lantbrukare ställa om till KRAV-certifierad odling är inte bara att göra djuren och naturen en tjänst – det är också ett affärsmässigt beslut. Möjligheterna är många för den som ger sig in på den växande ekologiska marknaden för att producera den mat som konsumenterna efterfrågar.
Det är en utmaning att nå en hållbar livsmedelsproduktion. Många av problemen är gemensamma för KRAV-märkt och konventionell matproduktion. Vi kan även hitta gemensamma lösningar som alla har nytta av. Det behöver vår miljö, våra lantbrukare och alla vi som äter maten!

Anita Falkenek, vd KRAV
Anders Lunneryd, ordförande Ekologiska Lantbrukarna
Charlotte Bladh André, vd Organic Sweden

Debattartikeln publicerades i Göteborgs-Posten 2017-11-08

Dela sidan