Forskningsrön

Ekologisk mat minskade mängden bekämpningsmedel i urinen

12 jul, 2014

hero_lax_gronsaker

Mängden rester av bekämpningsmedel i urinen minskade med nästan 90 procent för vuxna som åt ekologisk mat under en vecka.

Det blev resultatet i en ny studie från RMIT University i Australien. Vuxna försökspersoner åt konventionell mat i en vecka och huvudsakligen ekologisk under en annan. Det visade sig att mängden av organofosfater i urinen blev 89 procent mindre efter veckan med ekologisk mat jämfört med efter veckan med konventionell.

– Ekologisk kost spelar en nyckelroll i en förebyggande strategi för att minska exponeringen av bekämpningsmedel, säger forskaren Liza Oates i ett pressmeddelande från RMIT University.

Organofosfater används i vissa kemiska bekämpningsmedel och påverkar nervsystemet hos skadeinsekter, men även människors nervsystem kan påverkas negativt, enligt Liza Oates. Inga organofosfater är idag godkända att användas som kemiska bekämpningsmedel i svenskt jordbruk. Däremot är ämnena tillåtna utomlands och det kan därför finnas rester av dem i importerad mat.

Källor:

Dela sidan