Forskningsrön

Ekologisk odling behövs för att bromsa utrotningen av insekter

18 feb, 2019

hero_insekt_blomma

Antalet arter av insekter minskar så dramatiskt att 40 procent hotas av utrotning under några få årtionden.

Den slutsatsen drar forskare från bland annat Australien efter att ha studerat 73 rapporter från hela världen om minskningen av insektsarter. De kommer fram till att användningen av kemiska bekämpningsmedel behöver minskas rejält för att bromsa utrotningen – och att det är bråttom. De vill se ett byte av nuvarande jordbruksmetoder mot hållbara ekologiskt baserade.

De drabbade insektsgrupperna är inte bara de som specialiserat sig på en viss typ av föda och miljö, utan även många arter som är mer anpassningsbara. Antalet individer ökar dock för några få arter som har stor förmåga att anpassa sig och tåla föroreningar.

De viktigaste orsakerna till minskningen av antalet insektsarter är följande:

  • Livsmiljö som försvinner framför allt genom övergång till intensivt jordbruk och urbanisering.
  • Förorening, huvudsakligen genom kemiska bekämpningsmedel och syntetiska gödselmedel.
  • Biologiska faktorer som sjukdomar och att främmande arter införs.
  • Klimatförändringar, men det gäller främst i tropikerna.

Källa: 

Dela sidan