Märkesanvändning

FRÅGOR OCH SVAR

När får man använda KRAVs namn eller märke?

Svar
  • Verksamheter som har ett giltigt certifikat får använda KRAVs namn och märken i samband med märkning och marknadsföring av produkter som kommer från KRAV-certifierad produktion samt för att marknadsföra den certifierade verksamheten.
  • Du får använda KRAVs namn och märke i anslutning till omärkta och oförpackade KRAV-märkta produkter vid direkt försäljning till slutkonsument förutsatt att du är KRAV-certifierad eller registrerad för varumärkesanvändning.
  • Om du endast säljer färdigförpackade och märkta, inklusive styckesmärkta, KRAV-märkta produkter krävs ingen KRAV-certifiering eller registrering för varumärkesanvändning.
  • Registrering av varumärkesanvändning omfattar inte distanshandel. För att använda KRAVs namn och märke i anslutning till omärkta och oförpackade produkter vid distanshandel ska du vara KRAV-certifierad.
  • Observera att du kan behöva en certifiering utifrån EU-förordningen vid försäljning av ekologiska produkter i lösvikt. Detta är nya regler som började gälla från och med 1 januari 2022.

Se kapitel: 20

Hur får man använda KRAVs märke?

Svar