Märkesanvändning

FRÅGOR OCH SVAR

När får man använda KRAVs namn eller märke?

Svar
  • Om du innehar ett avtal med ett certifieringsorgan som har utfärdat ett giltigt certifikat för det specifika regelområde du är certifierad utifrån får du använda KRAVs namn eller märke i samband med märkning och marknadsföring av produkter.
  • Du som endast hanterar förpackade produkter får använda dig av KRAVs namn och varumärke i anslutning till denna utan att vara certifierad utifrån KRAVs regler.
  • Om du är registrerad för varumärkesanvändning får du dock använda KRAVs namn och märke vid försäljning av oförpackade produkter direkt till konsument utan att vara certifierad.
  • Observera att du kan behöva en certifiering utifrån EU-förordningen vid försäljning av produkter i lösvikt. Detta är nya regler som börjar gälla från och med 1 januari 2022.

Se kapitel: 20

Hur får man använda KRAVs märke?

Svar