Pressmeddelanden

KRAVs hållbarhetsrankning: Värmland bäst på hållbarhet för djur och jordbruk

20 jul, 2021

30 procent av djuren och 27 procent av jordbruksmarken i Värmland uppfyller KRAVs kriterier för god djuromsorg och ett hållbart jordbruk. Det ger sammantaget Värmland en första plats bland Sveriges 21 län i KRAVs hållbarhetsrankning för djurhållning och jordbruksmark.

– Värmland ligger högt både när det gäller KRAV-certifierad djurhållning och åker- och betesmarker. På en KRAV-godkänd gård ställs mycket höga krav på god djuromsorg, samtidigt som klimatpåverkan är mindre och den biologiska mångfalden är större, säger Jonas Carlberg, affärsområdeschef för lantbruk på KRAV.

I hela landet är 17 procent av djuren KRAV-certifierade och 16 procent åker- och betesmarken brukas med KRAV-godkända metoder. Skillnaden mellan länen är stor, där de bästa länen har andelar kring 25–30 procent medan några halkar efter med andelar under 10 procent.

KRAV-certifierad odling innebär att råvarorna odlas ekologiskt utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Dessutom innebär certifieringen krav som går utöver ekologiskt, exempelvis när det gäller klimatpåverkan, djuromsorg och arbetsvillkor för de som producerar varorna. Bland annat finns långtgående krav på utevistelse för djuren. Sammantaget ger detta en mer hållbar och framtidssäkrad livsmedelsproduktion.

– KRAV-bönder tar ett särskilt stort ansvar för djurens välbefinnande och för en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion. Genom KRAV-certifieringen kan bönder och konsumenter tillsammans tackla globala hållbarhetsutmaningar, såsom klimatkrisen, minskad artrikedom och spridning av bekämningsmedel i naturen, säger Jonas Carlberg.

Kontakt:
Tora Thorell, vik kommunikatör, tora.thorell@krav.se
Jonas Carlberg, Affärsområdeschef Lantbruk, KRAV, 070-347 50 83, jonas.carlberg@krav.se

Pressbilder:
Pressbilder på Jonas Carlberg och genrebilder finns i vårt pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/krav

Tabell: KRAVs hållbarhetsrankning

Dela sidan