Pressmeddelanden

KRAVs hållbarhetsrankning: Värmland bäst på hållbarhet för djur och jordbruk

20 jul, 2021

KRAVs hållbarhetsrankning: Värmland bäst på hållbarhet för djur och jordbruk

30 procent av djuren och 27 procent av jordbruksmarken i Värmland uppfyller KRAVs kriterier för god djuromsorg och ett hållbart jordbruk. Det ger sammantaget Värmland en första plats bland Sveriges 21 län i KRAVs hållbarhetsrankning för djurhållning och jordbruksmark.

– Värmland ligger högt både när det gäller KRAV-certifierad djurhållning och åker- och betesmarker. På en KRAV-godkänd gård ställs mycket höga krav på god djuromsorg, samtidigt som klimatpåverkan är mindre och den biologiska mångfalden är större, säger Jonas Carlberg, affärsområdeschef för lantbruk på KRAV.

I hela landet är 17 procent av djuren KRAV-certifierade och 16 procent åker- och betesmarken brukas med KRAV-godkända metoder. Skillnaden mellan länen är stor, där de bästa länen har andelar kring 25–30 procent medan några halkar efter med andelar under 10 procent.

KRAV-certifierad odling innebär att råvarorna odlas ekologiskt utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Dessutom innebär certifieringen krav som går utöver ekologiskt, exempelvis när det gäller klimatpåverkan, djuromsorg och arbetsvillkor för de som producerar varorna. Bland annat finns långtgående krav på utevistelse för djuren. Sammantaget ger detta en mer hållbar och framtidssäkrad livsmedelsproduktion.

– KRAV-bönder tar ett särskilt stort ansvar för djurens välbefinnande och för en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion. Genom KRAV-certifieringen kan bönder och konsumenter tillsammans tackla globala hållbarhetsutmaningar, såsom klimatkrisen, minskad artrikedom och spridning av bekämningsmedel i naturen, säger Jonas Carlberg.

Kontakt:
Tora Thorell, vik kommunikatör, tora.thorell@krav.se
Jonas Carlberg, Affärsområdeschef Lantbruk, KRAV, 070-347 50 83, jonas.carlberg@krav.se

Pressbilder:
Pressbilder på Jonas Carlberg och genrebilder finns i vårt pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/krav

Tabell: KRAVs hållbarhetsrankning

Län

Total andel KRAV-godkänd jordbruksmark (%)

Rankning KRAV-godkänd jordbruksmark

Total andel KRAV-godkända nötkreatur och får (%)

Rankning KRAV-godkänd djurhållning

Samlad rankning för jordbruksmark och djurhållning

Värmland

27

1

30

1

1

Östergötland

23

2

24

5

2

Södermanland

20

7

28

2

3

Gävleborg

22

3

22

7

4

Västra Götaland

22

4

23

6

4

Uppsala Län

18

8

27

3

6

Dalarna

20

6

22

8

7

Västmanland

18

10

24

4

7

Gotland

21

5

18

11

9

Örebro Län

16

11

21

9

10

Jönköpings län

18

9

16

12

11

Stockholms Län

14

13

20

10

12

Jämtland

15

12

15

13

13

Kronoberg

13

14

13

15

14

Västerbotten

9

17

13

14

15

Halland

11

16

12

16

16

Västernorrland

11

15

11

17

16

Skåne

8

18

10

18

18

Kalmar län

7

19

7

19

19

Blekinge

7

20

6

21

20

Norrbotten

5

21

7

20

20

KRAV:s hållbarhetsrankning är en sammanslagning av rankning för jordbruksmark, som omfattar åkermark och betesmark, och rankning för djurhållning som omfattar nötkreatur och får. Länens placering i de två rankningarna slås ihop för att ge en samlad placering i KRAVs hållbarhetsrankning. Statistiken kommer från KRAV.

Fakta: KRAV-certifiering

KRAV-certifierade jordbruk är alltid ekologiska, vilket innebär att de inte får använda naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Det bidrar till ökad biologisk mångfald. Dessutom ställs krav på klimatarbete, god djurvälfärd och socialt ansvarstagande. Cirka 80 procent av den ekologiska odlingen är KRAV-certifierad.

Om KRAV:

KRAV driver utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel, och är Sveriges mest kända miljömärkning för mat. KRAV har särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. KRAV är en ekonomisk förening som ägs av 24 medlemsföretag och organisationer.

Ladda ner som pdf

Relaterat innehåll

Dela sidan