Reportage

”Att bli KRAV-certifierad kändes som rätt väg att gå”

22 okt, 2019

hero_omlaggare2019

I Hjärsåslilla i nordöstra Skåne driver Elin och Andreas Niklasson sin verksamhet, Södergård – Lilla Skafferiet, som KRAV-certifierades förra året. De valde att lägga om sin grönsaksodling från konventionell till KRAV-certifierad för att de ville prova något nytt, och så kändes det förstås bättre gentemot kunderna. Och det har gett resultat. ”Vi upplever att omgivningen tycker det är positivt att vi valt att certifiera oss till KRAV”, menar Elin.

Elin och Andreas odlar och säljer ett brett utbud av KRAV-märkta grönsaker i liten skala, med visionen att bli det naturliga valet för både restauranger och boende i trakten som vill äta hållbart producerad mat. På gården odlas både gurka, tomat och mer unika grödor som polkabeta och kronärtskocka. Utöver grönsaksodlingen ägnar de sig även åt att föda upp nötkreatur, som är under omställning och beräknas vara KRAV-certifierad under nästkommande år.

– Vi valde att omlägga vår verksamhet från konventionell till KRAV-certifierad för att det kändes som rätt väg att gå. Sedan vi omlade produktionen har vi lärt oss att planera annorlunda jämfört med tidigare vad gäller insatser i växtodlingen, säger Elin.

Att lägga om sin verksamhet från konventionell till KRAV-certifierad är inte något som sker över en natt. Det beror på att hela produktionskedjan från början till slut måste vara godkänd för att den slutgiltiga produkten ska kunna bli det. Det är många detaljer som måste kontrolleras, exempelvis får naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel inte användas, och grödorna får inte odlas närmare än 25 meter från starkt trafikerade vägar. Det är först när detaljer som dessa blivit kontrollerade och godkända av ett certifieringsorgan som man kan börja sälja sina produkter märkta med KRAV-loggan.

Elin och Andreas är glada att de övergick från konventionell till KRAV-certifierad produktion. Till andra som funderar på att certifiera sin verksamhet rekommenderar de att man läser på och skaffar sig god kunskap i förväg.

– Ta hjälp av en rådgivare så att ni vet vad ni ger er in på och hur ni ska gå tillväga, tillägger Elin.

Därför bör du köpa KRAV-märkta grönsaker, gärna från Sverige

  • Du minskar risken att få i dig naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel
  • Du bidrar till att skydda den biologiska mångfalden
  • Du bidrar till ett renare grundvatten utan giftiga kemikalier
  • Du bidrar till förbättrade livsvillkor för fåglar och pollinerare
  • Du bidrar till att bevara och stärka markens långsiktiga produktionsförmåga
  • Du bidrar till att minimera användningen av fossila bränslen och andra icke-förnybara resurser
  • Du bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser

Dela sidan