Debatt

Hjälp konsumenterna hitta KRAV-märkt i butikshyllorna

15 dec, 2021

skylt_hallare_krav

I en artikel i Dagligvarunytt den 26 november framgår att dagligvarukedjorna har olika ambitioner när det gäller hållbarhet. En stor aktör säger sig där känna stolthet över att det mesta kött som säljs i deras butiker har svenskt ursprung. Det är bra att handeln erbjuder svenskt kött, Sveriges självförsörjningsgrad är fortfarande låg. Men med svenskt ekologiskt och KRAV-märkt får konsumenterna både svenskt och hållbart kött. Allt KRAV-märkt kött är svenskt.   

I dag säljs en betydande andel KRAV-märkt kött och mjölk som konventionellt, vilket betyder att KRAV-certifierade bönder inte får betalt för sitt merarbete och sina merkostnader. Det gör att allt fler ekobönder överväger att återgå till konventionell produktion, vilket skulle innebära mer bekämpningsmedel på våra åkrar, mindre biologisk mångfald och ökad klimatpåverkan.  

I många länder i Europa ökar försäljningen av ekologiska livsmedel kraftigt, medan försäljningen av ekologiska och KRAV-märkta livsmedel minskar inom dagligvaruhandeln i Sverige. Tycker svenska konsumenter inte längre att god djurvälfärd är viktigt? Har de tappat tron på nyttan av odling utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel? Nej, tvärtom visar en färsk Sifo-undersökning att de i allt högre grad säger sig vilja agera mer hållbart när det gäller inköp av livsmedel.  

De mest hållbara livsmedlen är de ekologiska och KRAV-märkta. Det påståendet understöds av bland annat Världsnaturfondens (WWF:s) fisk-, kött- och vegoguider

I samtliga dessa guider ligger KRAV-märkta och ekologiska livsmedel i topp, samtidigt som endast 1-3 procent av allt kött som säljs i dagligvaruhandeln i Sverige får grönt ljus av WWF.   

Den kraftiga ökningen av hållbarhetspåståenden förvirrar konsumenter, och gör det svårt för dem att välja hållbart. Livsmedelssektorns intensiva hållbarhetsarbete är positivt, men om det leder till att den mest hållbara maten väljs bort, är det en farlig utveckling. Omställningen till ett hållbart matsystem är ett arbete som måste ske kontinuerligt och med hög ambition.  

Minskad försäljning av ekologiskt och KRAV-märkt är en förlorad affär, både för dagligvaruhandeln, för Sveriges ekobönder och för Sveriges miljömål. Ni inom dagligvaruhandeln har därför en viktig roll i omställningen mot ökad hållbarhet i livsmedelskedjan. Om ni hjälper konsumenterna att hitta ekologiskt och KRAV-märkt i butikshyllorna, blir det lättare för dem att agera mer hållbart. 

Anita Falkenek, vd på KRAV

Debatten har publicerats på dagligvarunytt.se

Dela sidan