Nyheter

EU-förslag mot “grönmålning” kan stärka KRAV

5 okt, 2022

hero_kravbutik

Vi översvämmas av märkningar med budskap om hållbarhet. Nu vill EU-kommissionen komma åt “grönmålning” eller greenwashing, och förbjuda marknadsföring med hållbarhetsmärkningar som inte grundar sig på ett certifieringssystem, eller inte har fastställts av offentliga myndigheter. Det skulle kunna betyda att endast märkningar som bygger på en tredjepartscertifiering som exempelvis KRAV tillåts, medan andra märkningar förbjuds.

KRAV är ett starkt varumärke som 99 procent av alla svenska konsumenter känner till. Men i en enkät som KRAV gjorde till rapporten Den hållbara maten 2021, tyckte 53 procent att det finns för många hållbarhetsmärkningar, och 54 procent att det är svårt att veta vilka märkningar de kan lita på när de handlar mat. 

– Vi välkomnar verkligen EU:s förslag. På hälsoområdet finns skarp lagstiftning om vad som får kommuniceras, och vi tycker det är självklart att sådana riktlinjer ska finnas även för hållbarhetspåståenden. Viktigt att konsument ska veta vad som är vad, och inte luras med lockande budskap som kan vara ren och skär greenwash, säger KRAVs vd Emma Rung. 

EU-kommissionens förslag syftar till att ge konsumenter bättre information om vilka som är de mest hållbara produkterna att köpa, för att de på så sätt ska kunna bidra till en mer hållbar utveckling. 

När förslaget har varit på remiss har flera remissinstanser i Sverige påpekat att förslaget behöver bli tydligare när det gäller vilken typ av certifieringssystem man menar som ska godkännas, vilka krav som ska ställas på dem och hur kraven ska kontrolleras.  

KRAV är en tredjepartscertifiering, vilket innebär att alla som är KRAV-anslutna kontrolleras av ett oberoende kontrollföretag. KRAV anser att alla märkningar och logotyper med hållbarhetsbudskap bör vara kontrollerade av en oberoende tredje part. 

EU-kommissionens förslag till nya direktiv skickas efter en remissrunda våren 2022 vidare till Europaparlamentet och Europarådet för beslut. Men för att ett nytt direktiv ska börja gälla i ett EU-land, måste det först införlivas i medlemslandets egen lagstiftning. 

Dela sidan