Nyheter

Afrikansk svinpest påträffad hos vildsvin i Sverige

12 sep, 2023

gris2-1694533346

Afrikansk svinpest har för första gången påträffats i Sverige. Smittan är koncentrerad till trakterna kring Fagersta i Västmanland, där vildsvin har konstaterats vara smittade. Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som kan drabba vildsvin och tama grisar, men viruset smittar inte människor eller andra djurslag.

Viruset kan spridas från infekterade till friska vildsvin och grisar, eller genom att djuren kommer åt infekterade kadaver eller kött. Smittan kan också följa med på skor, redskap och fordon. Smittade djur blir ofta sjuka och dör inom en vecka.  

Stort område avspärrat

Med tanke på den katastrofala situation som skulle uppstå för tamgrisar om smittan börjar spridas, har ett stort område spärrats av kring den plats där de döda vildsvinen har hittats. 

Måndagen 11 september meddelade Jordbruksverket att alla tamgrisar i smittzonen ska avlivas, som en förebyggande åtgärd för att begränsa smittspridningen och undvika att få in smitta i tamgrisbesättningar. 

KRAV-märkta grisar får gå ute

Enligt KRAVs regler ska jordbruksdjur få leva ett så naturligt djurliv som möjligt. Därför går grisar på KRAV-certifierade gårdar ute under minst fyra sammanhängande månader varje år. Därefter får grisarna tas in, men ska då ha tillgång till utevistelse på en rastgård.

Grisarna på KRAV-certifierade gårdar kommer att få vara utomhus så länge ansvariga myndigheter anser att det är riskfritt ur smittsynpunkt. Om myndigheterna beslutar att tamgrisar ska hållas instängda under smittperioden, kommer grisarna på KRAV-certifierade gårdar att tas in utan att det påverkar gårdens möjlighet att vara fortsatt KRAV-certifierad. 

Mer information om det aktuella utbrottet av afrikansk svinpest finns på Jordbruksverkets webbplats 

Vanliga frågor och svar

  • Hur har smittan kommit in i Sverige? 

Man vet inte, men tror att den har förts in via människor på något sätt. Kanske via mat, där resterna har kastats på en soptipp där vildsvinen har letat efter mat. Viruset som orsakar svinpest kan överleva länge i kylt eller fryst kött och i lättrökta och saltade produkter.  

  • Är det farligt att äta griskött? 

Nej, afrikansk svinpest smittar bara vildsvin och tamgrisar, inte människor. 

  • Hur lång tid kommer det att ta att få bort smittan? 

Att bli av med smittan kan ta flera år. Det visar erfarenheter från andra länder där man har afrikansk svinpest. Men den avspärrade stora smittzonen kommer sannolikt att minska till en kärnzon, där skogen kan komma att stängslas in för att hindra att eventuella vildsvin ska kunna sprida sig vidare. I andra länder med liknande problem har man därefter skjutit av återstående vildsvin inne i kärnzonen och de vildsvin som finns i en buffertzon utanför kärnzonen. 

  • Kan smittan komma tillbaka när den har utrotats? 

Det kan man inte veta säkert, men sakkunniga anser att chansen är god att vi sedan ska kunna hålla smittan borta. Detta tack vare att Sverige har Östersjön som buffert mot kontinenten i söder och eftersom smittan inte finns varken i Norge eller Finland.   

Dela sidan