Pressmeddelanden

Skapa förutsättningar för ekologisk KRAV-certifierad produktion i Sverige

8 jul, 2021

Skapa förutsättningar för ekologisk KRAV-certifierad produktion i Sverige

Den nya EU-förordningen för ekologisk produktion kommer att leda till ökade administrativa kostnader. Dessutom kräver Jordbruksverket att svenska ekologiska bönder måste betala myndigheten för exempelvis ansökningar vilket inte lantbrukare behöver göra i många andra EU-länder. För att svenskt ekologiskt och KRAV-certifierat jordbruk ska fortsätta stå sig i konkurrens med andra länder behöver den främjas och inte få sämre villkor än i andra länder, skriver KRAV tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna och LRF i ett brev till landsbygdsministern Ibrahim Baylan.

– De lantbrukare i Sverige som certifierar sina produkter och driver utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel och på så sätt hjälper konsumenter att kunna agera ansvarsfullt bör inte få sämre konkurrensvillkor än de i konkurrerande länder. De gör en insats för både Sverige och Europa, säger Jonas Carlberg, chef affärsområde lantbruk på KRAV.

I brevet föreslår KRAV, Ekologiska Lantbrukarna och LRF följande åtgärder:

  • Kostnader för avgifter i samband med ansökningar om dispens inte tillfaller producenten, för att säkerställa lika konkurrensvillkor med andra länder. Finansiering bör kunna göras genom Åtgärdsplanen för att öka produktionen, konsumtionen och export av ekologiska livsmedel.
  • Utformningen av ersättningar för den ekologiska produktionen i den strategiska CAP-planen är konkurrenskraftig i förhållande till andra länder och även beaktar utvecklingen för ekologiska produkter på den svenska och internationella marknaden.
  • Jordbruksverket och Livsmedelsverket får ett utökat och förtydligat huvudansvar för tolkning och vägledning av vad som gäller i svenska förhållanden enligt EU-förordningen för ekologisk produktion (2018/848), från och med 1 januari 2022. Arbetet bör självklart inkludera samråd med branschen.
  • Medel avsätts inom FoU-satsningar eller livsmedelsstrategin för att kraftigt växla upp arbetet med avel och växtförädling anpassat för ekologisk produktion i svenska förhållanden.

I Sverige brukas var femte hektar idag, cirka 20 procent av arealen, EU-ekologiskt och/eller KRAV-certifierat, av cirka 5 500 ekologiska lantbrukare. Dessa företag drivs av att producera och tillhandahålla hållbara livsmedel till konsumenterna och bidrar till utveckling i svenskt lantbruk som helhet med hållbara innovationer och ekonomiskt värde från en mervärdesmarknad. Detta är också något som allt mer uppmärksammas i andra EU-länder och i EU-kommissionens strategi Från Jord till bord, med målsättningen att 25 procent av jordbruksmarken i unionen ska vara ekologisk till 2030. Flera länder i EU satsar därför nu på att den ekologiska produktionen och konsumtionen ska öka.

Läs hela brevet här

Kontakt:
Jonas Carlberg, Affärsområdeschef Lantbruk på KRAV, 070-347 50 83
Nina Halling, kommunikationschef på KRAV, 070-842 43 73

Pressbilder:
Pressbild på Jonas Carlberg finns i vår pressbildbank https://apps.icatserver.com/krav/

Ladda ner som pdf

Relaterat innehåll

Dela sidan