Nyheter

5 myter om ekologiskt

14 maj, 2024

gronsaksodling-2_1600x1071-1715599804

Det finns många missuppfattningar om ekologisk produktion. Detta vill vi ändra på! Här bemöter vi fem vanliga myter om ekologiskt.

Myt 1. “Eko gör ingen skillnad för djuren” 

Falskt. KRAV har strikta regler för bättre djurvälfärd så att djur på KRAV-certifierade gårdar får leva ett så naturligt liv som möjligt.

Djuren ska exempelvis kunna vistas i grupp under större delen av tiden för att få utlopp för sitt normala sociala beteende. Ekologiska djur får även vara ute och beta mer än andra djur – det gäller inte bara kor utan alla djur, inklusive grisar, kycklingar och höns. På KRAV-certifierade gårdar får exempelvis grisar gå ut året om och på sommaren får de beta, böka i jord och gyttjebada. 99% av Sveriges grisar får aldrig gå ut. 

Myt 2. ”Eko är alltid mycket dyrare” 

Falskt. Ekologiska produkter är generellt lite dyrare än konventionellt producerade produkter. Det är dock inte alltid fallet, ibland är det ekologiska alternativet billigare än motsvarande konventionella. 

Det som gör att ekologiska produkter ibland kan vara dyrare är att ekologiskt innebär högre produktionskostnader för lantbrukaren. Det kostar att ha djuren ute mer och att ge dem mer utrymme inomhus, exempelvis. 

När du betalar lite mer för KRAV-märkt och ekologiskt ser du till att bonden kan fortsätta sitt viktiga arbete. På köpet får du många viktiga nyttor såsom mer biologisk mångfald, bättre djurvälfärd, renare dricksvatten och bördigare jordar. 

Myt 3. ”Eko är sämre för klimatet” 

Falskt. Ekologiskt och konventionellt jordbruk har ungefär lika stor klimatpåverkan.  

En vetenskaplig studie från 2023 har analyserat 77 livscykelanalyser som jämför ekologisk och konventionell produktion. Studien visar att ekologiskt jordbruk har lägre miljöpåverkan jämfört med konventionellt ur flera perspektiv, bland annat klimatförändringar och resursanvändning.  

En stor fördel med ekologisk odling är att man inte använder konstgödsel. På så vis sparar ekobönder enligt beräkningar in 600 000 ton koldioxid varje år, vilket motsvarar 4-5% av totala växthusgasutsläppen från svenska jordbruket.

Myt 4. ”Man måste välja mellan svenskt och eko” 

Falskt. Det finns gott om ekologiska och KRAV-märkta svenska produkter! Ekologiska gårdar är nämligen spridda över hela Sverige där det finns odlingsbar mark, och de producerar ofta både kött och grönsaker.  

Svenskt ekologiskt är i själva verket mer lokalt eftersom det ekologiska jordbruket är mindre beroende av import. Det beror på att ekologiska bönder inte använder konstgödsel och naturfrämmande bekämpningsmedel. Dessutom odlar ekologiska bönder det mesta av djurens foder själva. Det gör alltså ekologiskt producerad mat till den mest svenska bland svenska livsmedel, något som stöds av Ekomatcentrums rapport “Hur svensk är svensk mat?”

Statistik visar även att kommuner som köper in mer ekologiskt får en högre andel svenska livsmedel på köpet. 

Myt 5. “Det fuskas mycket med eko” 

Falskt. Det finns knappast någon mat som är så väl kontrollerad som den KRAV-märkta. Alla KRAV-certifierade företag i livsmedelskedjan måste följa KRAVs regler – både de som odlar och de som förädlar maten. Hela kedjan kontrolleras regelbundet av oberoende certifieringsorgan. 

Certifieringsorganen kontrollerar tre grundläggande saker:
1. Att reglerna för produktionen följs.
2. Spårbarhet – att kunna visa varifrån livsmedlen kommer.
3. Särhållning – att KRAV-märkta livsmedel hålls åtskilda från andra, konventionellt producerade.

Certifieringsorganen gör både anmälda och oanmälda kontroller. Du kan läsa mer här 

Dela sidan