Pressmeddelanden

Två av tre oroar sig för hoten mot biologisk mångfald

28 nov, 2023

Två av tre oroar sig för hoten mot biologisk mångfald

Två av tre svenskar (65 procent) oroar sig för hoten mot den biologiska mångfalden. Men 74 procent anser att vi själva kan bidra till ökad biologisk mångfald. Det visar en konsumentundersökning genomförd i Kantar Medias Sifopanel på uppdrag av KRAV.

– Det är inte konstigt att man oroar sig. De senaste 50 åren har nästan 70 procent av alla ryggradsdjur dött ut, och inom de närmaste årtiondena riskerar en miljon djur- och växtarter att vara utrotade. Det hotar hela vår existens, eftersom vi genom biologisk mångfald får naturnyttor som mat, rent dricksvatten och även skydd mot pandemier, säger Emma Rung, vd på KRAV.

Av de drygt 1 000 svenskar som har besvarat konsumentundersökningen, oroar sig äldre mer än yngre för hoten mot den biologiska mångfalden. Av de äldsta (56-84 år), svarade 70 procent att de oroar sig. Dessutom oroar sig fler kvinnor (70 procent) än män (60 procent).

Samtidigt som vi människor är beroende av biologisk mångfald, är det vårt sätt att leva som hotar den. Vi använder marker så att livsmiljöerna för djur och växter förstörs, bedriver ohållbar jakt och utfiskning och använder bland annat fossila bränslen som ger klimatproblem, vilket i sin tur förvärrar hoten mot biologisk mångfald. Men det betyder att vi också kan påverka den i positiv riktning.

Tre av fyra svenska konsumenter anser att alla kan påverka den biologiska mångfalden. Fler äldre än yngre, 77 procent av de äldsta mot 70 procent av de yngsta (16-34 år). Även fler kvinnor än män, 79 procent av kvinnorna mot 68 procent av männen, tror att egna insatser kan påverka biologisk mångfald positivt.

– Det är fantastiskt att så många känner att de kan vara med och påverka utvecklingen i positiv riktning, och det är något som forskningen bekräftar. Men det är bråttom och alla måste hjälpas åt. Det handlar om sådant som att vi måste minska vår konsumtion och köpa produkter med minsta möjliga miljöpåverkan, säger Emma Rung, vd på KRAV.

Enligt KRAVs konsumentundersökning anser 66 procent att ekologisk matproduktion är bra för biologisk mångfald. Det stöds av forskning som visar att det på ekologiska gårdar finns i genomsnitt 50 procent fler arter av växter, bin och andra pollinerande insekter, än på konventionella gårdar.

Biologisk mångfald är temat i KRAVs ekobarometer november 2023, som finns här.

Kontakt: Carina Johansson, pressansvarig på KRAV, 070-607 30 78, carina.johansson@krav.se

Pressbilder: Pressbilder på Emma Rung och genrebilder på biologisk mångfald finns i KRAVs pressbildbank

Ladda ner som pdf

Relaterat innehåll

Dela sidan