Nyheter

Nordrest vill certifiera alla 100 restaurangerna

25 okt, 2021

nordrest1

Nordrest är en snabbt växande restaurangkoncern med cirka 100 serveringsställen på 30 orter. Kitty Lundin, administrativ chef och ansvarig för kvalitets- och hållbarhetsfrågor inom ledningssystemet, berättar om varför företaget valt att KRAV-certifiera sina restauranger.

Kitty Lundin, Nordrest
Berätta, var finns ni och vad gör ni?

– Vi är ett restaurangföretag som finns inom flera segment, inom grund-, gymnasie- och högskolor, företagsrestauranger, äldreomsorg och sjukhus. Vi driver också några kvällsrestauranger och expanderar under vintern med restauranger i Sälen och under nästa år inom försvaret där vi kommer ansvara för mat och dryck i södra Sverige.

Hur många KRAV-certifierade restauranger har ni, och hur många ska det bli?

– Vi har drygt 40 restauranger som redan är certifierade och under nästa år lägger vi till ytterligare 17. Tanken är att alla våra restauranger ska vara KRAV-certifierade.

Varför har ni valt att KRAV-certifiera?

– Vi levererar mat till flera skolkoncerner och ursprungligen var det ett krav från dem att alla skolrestauranger ska vara KRAV-certifierade. Vi valde själva sen att utvidga till att omfatta samtliga restauranger. Det är ett viktigt ställningstagande för oss. Vi ligger långt fram i vårt hållbarhetsarbete ekonomiskt, socialt och ekologiskt, och KRAV-märket hjälper oss att berätta för våra kunder och gäster att vi tar ansvar. Att vi är lite kräsna, helt enkelt!

Hur använder ni certifieringen i relation till era kunder och gäster?

– Redan på vår hemsida anger vi om en restaurang är KRAV-certifierad. På väggen i restaurangen sitter ett certifikat och på menyn och i buffén märker vi ut vilka ingredienser som är KRAV-certifierade.

Vad har varit enkelt respektive svårt i processen?

– Det är relativt lätt att komma i gång med processen. Det finns bra informationsmaterial hos KRAV och det är lätt att bolla frågor både med dem och revisorn. Vi är kedjecertifierade, och det gör att vi ska ha en gemensam produktlista för alla restauranger. Det innebär lite grann att ingen blir riktigt nöjd. Vi hoppas på en förbättring med de nya kraven där det är en viss procentandel av varorna som räknas, vilket gör det lättare att skapa sin egen produktlista. Det blir roligare och mer på riktigt.

Ni har valt kedjecertifiering i stället för att certifiera varje enhet för sig, kan du ge exempel på en fördel med det?

– Fördelen med kedjecertifiering är att vi själva gör internrevisionen på alla enheter och på så vis har bra kontroll på efterlevnaden. Den externa revisorn gör sen stickprov på ett antal enheter.

På vilket sätt kan ni bidra till ökad hållbarhet genom maten?

– Dels genom att de godkända livsmedel vi köper inte har samma negativa miljöpåverkan som de konventionellt producerade, dels genom att se över restaurangernas egen miljöpåverkan gällande rengöringsmedel och engångsmaterial. Genom att välja KRAV-märkt vet vi också att kriterier för både arbetsvillkor och djurvälfärd uppfylls. Vi arbetar med ständig utveckling, till exempel har vi klimatbaserade menyer där vi redovisar CO2-utsläpp på ett flertal restauranger. Klimatberäkning av menyer tror vi generellt är vägen framåt för att ändra vårt beteende kring hur och vad vi äter.

Dela sidan