Kaffe och te

Tillsammans med finländarna dricker vi svenskar mest kaffe i världen. Vi konsumerar ungefär en procent av allt kaffe som produceras. Så vi bör tänka på vad vi köper.

kaffe2_hero

Att handla hållbart är extra viktigt när det gäller varor som kaffe och te. Kaffe är en av världens mest besprutade grödor. En del av de naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel som används är mycket giftiga och förbjudna i Sverige. Det gäller till exempel Parakvat, som är akut giftigt både för djur och människor och bryts ner långsamt när det hamnar i naturen.

Även i konventionella teodlingar används mycket naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel. Tester gjorda av Greenpeace på bästsäljande temärken visade att nästan alla innehöll rester av insekts- och svampgifter, många teer innehöll mer än tio olika kemikalier.

När man väljer ekologiskt odlat te eller kaffe slipper både odlare och konsumenter utsättas för kemikalier. Dessutom bidrar man då till ökad biologisk mångfald.

 

Bra saker med KRAV-märkt kaffe och te

  • De är odlade utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel.
  • Förpackningarna får inte innehålla Bisfenol A eller klorbaserade plaster som PVC.
  • KRAV-certifierade kaffeproducenter tar socialt ansvar. Det betyder bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö för de anställda, att mänskliga rättigheter respekteras och att barnarbete inte får förekomma.
  • Kaffeodlingen får inte anläggas på mark där det finns naturliga ekosystem med högt skyddsvärde.
Läs mer om bättre arbetsvillkor för kaffe

Läs mer