Pressmeddelanden

Ekologiska mjölkgårdar testar sojafritt foder

15 jun, 2022

Ekologiska mjölkgårdar testar sojafritt foder

Stängda gränser och ökade priser – coronakrisen och kriget i Ukraina har satt fokus på svenskt lantbruks importberoende. Under Borgeby fältdagar bjuder Ekologiska Lantbrukarna och KRAV in till en föreläsning om mer robusta foderstater i ekologisk mjölkproduktion. Vad händer när man plockar bort sojan eller proteinkoncentrat helt?

Onsdagen 29 juni kl 15.00 bjuder Ekologiska Lantbrukarna och KRAV in till en aktuell diskussion i Borgeby med rådgivaren och forskaren Niels Andresen och lantbrukaren Martin Ivarsson. Föredraget har rubriken ”Slopad soja för bättre ekonomi och robusthet i ekomjölken – funkar det?”

Fem ekologiska mjölkgårdar har under senaste året att låtit minst åtta kor utfodras med enbart vallfoder och spannmål och resultatet har sammanställts i en serie reportage i tidningen Ekologiskt Lantbruk.

– Det finns ett stort intresse bland ekobönder att bli ännu mer kretsloppsbaserade och självständiga i produktionen, men i praktiken finns det på många gårdar mer att göra och lära av varandra för att nå hela vägen, säger Sofia Emilsson, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna.

Förhoppningen och utmaningen är att kunna få bättre netto med marginellt minskad avkastning i volym. Produktionen blir därmed mer långsiktigt hållbar och robust för kriser i vår omvärld. Men hur har det funkat i praktiken? Vilken kvalitet på grovfoder behövs för att klara produktionen? Dessa frågor djupdyker vi i under seminariet.

– För att kunna fasa ut sojan behöver korna äta mer grovfoder och vi behöver odla mer proteingrödor. KRAV har som mål att till 2030 öka odlingen av proteingrödor så att foder till idisslare endast består av svenskodlat proteinfoder, säger Jonas Carlberg, Affärsområdeschef för lantbruk på KRAV.

Förutom föredraget kommer det finnas möjlighet att läsa mer om projektet i Ekologiska Lantbrukarnas och KRAVs monter nr E305 och E304.

Information om projektet

  • Ett första projekt initierades av tidningen Ekologiskt Lantbruk och HIR Skåne under hösten 2021.
  • Fem gårdar från Halland, Jönköping, Blekinge, Kalmar och Uppland har deltagit i projektet.
  • Korna som bara fått grovfoder och spannmål har mjölkat mellan 29 och 38 kilo ecm per ko och dygn under de första tre till fem laktationsmånaderna.
  • Hittills har försöken lett till ett något sämre netto på samtliga gårdar, men det saknas bara mellan 0,7 och 1,8 kilo mer mjölk per dygn för att de kor som fått foder utan proteinkoncentrat ska bli mer lönsamma än de som haft proteinkoncentrat i foderstaten.

Rådgivare Niels Andresen på HIR Skåne har nu fått vidare finansiering av Jordbruksverket inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin för att fortsätta med ett projekt med mer uppföljning och fokus på kvalitet i vallfodret.

Kontaktuppgifter

Sofia Emilsson, verksamhetsledare Ekologiska Lantbrukarna
070 380 93 96, sofia.emilsson@ekolantbruk.se

Jonas Carlberg, Affärsområdeschef KRAV
070-347 50 83, jonas.carlberg@krav.se 

Niels Andresen, Rådgivare HIR Skåne
0708-945337, niels.andresen@hushallningssallskapet.se

Ladda ner som pdf

Relaterat innehåll

Dela sidan