Allmänna frågor - Mitt KRAV

FRÅGOR OCH SVAR

När ska uppgifter om min produktion vara inrapporterad i Mitt KRAV?

Svar
 • Förädling och Import - 15 mars Varje år ska föregående års försäljningsvärde för dina KRAV-certifierade produkter på artikelnivå vara inrapporterat.
 • Lantbruk - 15 maj Vanligtvis två veckor efter sista datumet för SAM-ansökan till Jordbruksverket ska vara inne.
 • Fodertillverkning och produktionshjälpmedel - 15 mars Varje år ska föregående års försäljningsvärde för dina KRAV-certifierade produkter på artikelnivå vara inrapporterat.
Övriga regelområden har inget specifikt datum, utan där gäller det att senast kontrollera att sin produktionsdata stämmer inför sin revision.

Vilka uppgifter ska rapporteras in till Mitt KRAV?

Svar
 • Alla KRAV-certifierade: Organisationuppgifter, fakturauppgifter samt KRAV-kontakt
 • Förädling och Import: Artiklar och försäljningsvärde för dessa
 • Restaurang: Vilken typ av servering du har och vilken nivå den är registrerad för
 • Lantbruk
  • Växtodling: Skiften med grödor och hur många hektar du odlar på
  • Djurhållning: Djurslag och antal, samt djurskyddsansvarig
  • Växthus: Grödor och antal kvadratmeter du odlar på
  • Svampodling: Grödor och antal kvadratmeter du odlar på
  • Biodling: Antal bikupor
 • Fiske: Dina fartyg med namn och dess IMO-nummer samt vilka fiskbestånd du fiskar på och din fångstvolym.
 • Vattenbruk: Din produktion, exempelvis blåmusslor eller lax
 • Slakt: Vilka djurtyper som slaktas
  • Om du enbart har legoslakt och säljer allt kött som hel- halv eller kvartsfall ska du ange det
  • Om du säljer KRAV-certifierat kött i mindre slaktdelar (än hel-, halv- eller kvartsfall) eller om du förpackar och förädlar, vare sig det sker i egen regi, som legouppdrag eller för återtag ska du även ha ett avtal för regelområde Livsmedelsförädling.
  • Du ska då även redovisa försäljningsvärden för de artiklarna.
  • Rapportering sker genom registrering av artikel och det ska tydligt framgå vem som produkten levereras till
 • Vildväxande produktion: Du registrerar vilka produkter som samlas in.
 • Fodertillverkning och produktionshjälpmedel: Artiklar och försäljningsvärde för dessa

Kan jag rapportera mina uppgifter via mitt certifieringsorgan?

Svar
 • Vissa certifieringsorgan erbjuder tjänsten att rapportera uppgifter till Mitt KRAV via deras system.
 • Hör med ditt CO om, och i så fall vilka uppgifter som går att rapportera in via deras system.
 • Även om det går att rapportera in uppgifter via ditt CO så är du ansvarig för att uppgifterna i Mitt KRAV är korrekta och aktuella.

Se regel: 2.3.3