Debatt

Behåll ekologisk mat i Lund

16 dec, 2019

Friterad lax

I morgon onsdag tar Lunds kommunstyrelse ställning till om det hållbara målet med ekologisk mat i kommunens kök ska tas bort. Sänk hellre ambitionen med omfattningen än att helt ta bort målsättningen, skriver Anita Falkenek och Mimi Dekker.

Lund är just nu den kommun i Sverige som har högst andel ekologisk och KRAV-certifierad mat till skolor och äldreboenden, hela 84 procent. Det är fantastiskt för odlarna, för den biologiska mångfalden, vattnet, jorden, klimatet – och för barnen och de gamla som inte behöver äta mat som är producerad med naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel. Ekologiska och KRAV-certifierade livsmedel är en garanti för att produktionen, oavsett om den är närproducerad eller inte, är framtagen enligt de tuffaste hållbarhetskraven.

Men på onsdag kan det vara slut med det. Då ska kommunstyrelsen i Lund ta ställning till ett förslag om att ta bort det hållbara målet om att servera ekologisk mat i Lunds kök. Det kommunstyrelsen då beslutar kommer att få stor betydelse för hur kommunfullmäktige avgör frågan på sitt sammanträde i slutet av november.

I Lunds kommun finns en miljöplan, Lundaeko, som år 2014-2020 har som mål att upphandla 100 procent ekologiska råvaror till skolor och äldreboenden. Mitt i revideringsarbetet om hur det ska bli efter 2020, har det kommit ett förslag om att helt stryka målet om ekologisk mat.

Bra och hållbar mat är viktigt, inte minst för barn. Det är också viktigt att den offentliga sektorn inom kommuner och regioner får en stabil möjlighet att arbeta enligt regeringens mål att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska vara ekologisk till år 2030. Det är viktigt att inte svängningar i politisk majoritet rycker undan grunden för detta arbete.

Ambitiösa mål som avspeglas i inköpskraven ger också tydliga signaler till lantbrukare och producenter att våga fortsätta eller kanske till och med utöka sin ekologiska produktion. En stabil och långsiktig efterfrågan är en förutsättning för alla producenter, inte minst för lantbrukare.

Förslaget om att ta bort målet om ekologisk mat har enligt uppgift ekonomiska orsaker: Lunds kommun behöver spara. Det är fullt förståeligt att man då undersöker var besparingarna kan göras, och det är sant att ekologiskt producerade råvaror ofta är dyrare än konventionella. Den främsta förklaringen till det är att den ekologiska produktionen bär sina egna miljökostnader, till skillnad från den konventionella produktionen där kostnader för miljöpåverkan kan få betalas av framtida generationer i efterhand.

Lund är just nu den kommun i Sverige som har högst andel ekologisk och KRAV-certifierad mat till skolor och äldreboenden, hela 84 procent. Det är fantastiskt för odlarna, för den biologiska mångfalden, vattnet, jorden, klimatet – och för barnen och de gamla som inte behöver äta mat som är producerad med naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel. Ekologiska och KRAV-certifierade livsmedel är en garanti för att produktionen, oavsett om den är närproducerad eller inte, är framtagen enligt de tuffaste hållbarhetskraven.

Men på onsdag kan det vara slut med det. Då ska kommunstyrelsen i Lund ta ställning till ett förslag om att ta bort det hållbara målet om att servera ekologisk mat i Lunds kök. Det kommunstyrelsen då beslutar kommer att få stor betydelse för hur kommunfullmäktige avgör frågan på sitt sammanträde i slutet av november.

I Lunds kommun finns en miljöplan, Lundaeko, som år 2014-2020 har som mål att upphandla 100 procent ekologiska råvaror till skolor och äldreboenden. Mitt i revideringsarbetet om hur det ska bli efter 2020, har det kommit ett förslag om att helt stryka målet om ekologisk mat.

Bra och hållbar mat är viktigt, inte minst för barn. Det är också viktigt att den offentliga sektorn inom kommuner och regioner får en stabil möjlighet att arbeta enligt regeringens mål att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska vara ekologisk till år 2030. Det är viktigt att inte svängningar i politisk majoritet rycker undan grunden för detta arbete.

Ambitiösa mål som avspeglas i inköpskraven ger också tydliga signaler till lantbrukare och producenter att våga fortsätta eller kanske till och med utöka sin ekologiska produktion. En stabil och långsiktig efterfrågan är en förutsättning för alla producenter, inte minst för lantbrukare.

Förslaget om att ta bort målet om ekologisk mat har enligt uppgift ekonomiska orsaker: Lunds kommun behöver spara. Det är fullt förståeligt att man då undersöker var besparingarna kan göras, och det är sant att ekologiskt producerade råvaror ofta är dyrare än konventionella. Den främsta förklaringen till det är att den ekologiska produktionen bär sina egna miljökostnader, till skillnad från den konventionella produktionen där kostnader för miljöpåverkan kan få betalas av framtida generationer i efterhand.

Men enligt uppgift så har inga extra pengar avsatts för dyrare inköp av ekologiska livsmedel i Lund! Man har där liksom i flera andra kommuner och regioner i stället tillämpat strategier för att hålla sig inom den ursprungliga måltidsbudgeten. Vanligt är att man köper råvaror efter säsong, köper stora mängder och får därigenom bra prisavtal med ekologiska producenter i närområdet, att man aktivt arbetar med att ta hand om matrester och samtidigt minskar matsvinnet samt att man drar ner på mängden kött och i stället ökar andelen rätter med proteinrika ekologiska baljväxter (bönor, ärter, linser).

Djuren är mycket viktiga i en hållbar livsmedelsproduktion, eftersom ekologisk produktion bygger på kretslopp av näringsämnen mellan djur och växtodling, men vi behöver av både hälso- och klimatskäl minska mängden kött i vår kost.

Om man ändå inte får det att gå ihop ekonomiskt i Lunds kommun, så finns ju möjligheten att dra ner lite på ambitionerna utan att för den skull överge dem helt och hållet. Att ha 100 procent ekologiska inköp som mål är spänstigt och ambitiöst, men ett mål på 60 procent i linje med regeringens mål är också lovvärt.

Att helt ta bort målet att servera ekologisk mat vore ett stort misstag.

Anita Falkenek
Vd KRAV

Mimi Dekker
Ordförande Ekomatcentrum

Publicerad i Expressen den 5 november 2019

Dela sidan