Forskningsrön

Fjärilar gynnas av ekologisk odling

19 aug, 2011

hero_fjaril

Såväl nattfjärilar som dagfjärilar gynnas av ekologisk odling. Det visar två nyligen publicerade studier.

Redan året efter omställningen till ekologisk odling ökar artrikedomen av dagflygande fjärilar. Det visar forskare vid SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) och Lunds universitet i en studie. I medeltal fanns det 20 procent fler arter av fjärilar på ekologiska gårdar och antalet individer var 60 procent större.

Mängden fjärilar ökar dessutom med tiden. Gårdar som varit ekologiska i 25 år hade i snitt dubbelt så stor mängd fjärilar som de nyss omställda.

Studien av nattfjärilarna gjordes i Skåne av forskare vid Lunds universitet. Även den visar att ekologisk odling är förknippad med större antal individer och fler arter.  Nattfjärilar är värdefulla som pollinatörer samtidigt som de själva utgör viktig föda för fåglar och fladdermöss.

Källor:

Dela sidan