Forskningsrön

Olika beräkning av skördenivåer

23 nov, 2012

hero_skord

Forskarnas beräkning av skillnaden i skördenivå mellan ekologisk och konventionell produktion skiljer sig beroende på utgångspunkt.

Enligt två nya studier som kommit är den ekologiska skörden i genomsnitt 20-25 procent lägre än den konventionella. Studierna bygger på en mängd jämförelser som sinsemellan skiljer sig avsevärt åt för olika grödor och odlingsförhållanden. I den ena studien dominerar jämförelser från Nord.

Den andra studien visar att den genomsnittliga ekologiska skörden i utvecklingsländerna är 43 procent lägre än den konventionella. Forskarna förklarar att de jämfört den ekologiska produktionen med högavkastande konventionell och att det är därför som resultaten skiljer sig från dem som presenterades i Cambridge Journals 2007. Den studien visade att om allt lantbruk i utvecklingsländerna lades om till ekologiskt skulle produktiviteten öka med 80 procent.

Hos småbönder i Syd är avkastningen ofta mycket låg, och en mängd studier visar att om de lägger om till ekologiska metoder ökar skördarna avsevärt. Ekologiska metoder minskar dessutom jordförstöringen.

Källor:

Dela sidan