Forskningsrön

Närodlat knappast bättre för klimatet

10 jun, 2013

hero_svartkal

Enligt en ny studie från Svenska Miljöinstitutet (IVL) är en matkasse med lokalt producerade varor endast obetydligt bättre ur klimatsynpunkt än en genomsnittlig svensk matkasse. Vad man stoppar i kassen har mycket större betydelse för hur stora utsläppen av växthusgaser blir.

Utsläppen av växthusgaser jämfördes för olika typer av matkassar med hjälp av så kallad livscykelanalys. Undersökningen visar att transportavståndet hade ganska liten betydelse, medan mängden nötkött hade stor betydelse.

Källa:

  • Åström m.fl. Food consumption choices and climate change. IVL 2013.

Dela sidan