Nyheter

Inspelning Ekologiska Framtidsdagen 2022

22 apr, 2022

lovo_webb-1650561234

EKOLOGISKA FRAMTIDSDAGEN 24 maj

Det är valår. Och vår livsmedelsproduktion står i fokus. Dels har det brutala kriget i Ukraina kastat ljus på vårt importberoende. Dels är vi mitt uppe i en klimatkris och en kris för den biologiska mångfalden. Ekologiska Framtidsdagen 2022 tar avstamp i dessa stora utmaningar men med lösningar och framtidstro på agendan. Vi har bjudit in våra riksdagspolitiker till debatt och du är välkommen att följa diskussionerna digitalt. I år sänds Ekologiska Framtidsdagen från den ekologiska mjölkgården Lovö Prästgård. 

När: 24 maj 2022 kl 13.00-15.30

LYSSNA PÅ DET INSPELADE EVENTET

Ekologiska Framtidsdagen 2022 arrangeras av Organic Sweden, KRAV och Ekologiska Lantbrukarna.

Program

13.00 Välkomna

Organic Sweden, Ekologiska Lantbrukarna och KRAV hälsar välkomna till Ekologiska Framtidsdagen 2022 på Lovö Prästgård

13.10 Elin Rydström, ekologisk lantbrukare, Lovö Prästgård

Elin Rydström ger sin bild av arbetet som ekologisk lantbrukare och vad de ekologiska principerna bidrar till.

13.20 Rasmus Prehn, Danmarks jordbruksminister

Danmarks jordbruksminister Rasmus Prehn skickar en hälsning och berättar kort varför det råder stor enighet i Danmark om att satsa på ekologiskt liksom om de nya målen att fördubbla produktionen, konsumtionen och exporten av ekologisk mat och dryck.

13.30 Hur når vi Sveriges uppsatta ekomål?

Sverige har satt ambitiösa mål för den ekologiska jordbruksarealen och konsumtionen i offentlig sektor. Vad krävs för att dessa mål ska nås? Och vad bidrar ökade satsningar på ekologiskt till? Dessa frågorna står i centrum i ett panelsamtal där Organic Sweden, Ekologiska Lantbrukarna, KRAV, Ekomatcentrum och Naturskyddsföreningen presenterar sitt nya strategidokument för ekologisk produktion och konsumtion i Sverige.

14.00 Paus/fika

14.30 Jordbrukspolitisk debatt

Under valåret 2022 kommer de jordbrukspolitiska frågorna stå högt upp på agendan. Vi tror att svenskt lantbruk har nycklarna för att lösa många av de utmaningar som vi står inför. Vi bjuder in till debatt för att höra hur våra politiker vill satsa på jordbruket.

Deltagare:

  • Kristin Yderfors (C)
  • Maria Gardfjell (MP)
  • John Widegren (M)
  • Hans Sedström (KD)
  • Martin Kinnunen (SD)
  • Malin Larsson (S)

Moderator: Journalist Kristin Karlsson

Arla, Landshypotek Bank och Lantmännen är med som möjliggörare till debatten. De är alla bondeägda organisationer med svenska ekobönder som medlemmar.

15.30 Avrundning och reflektioner

Dela sidan