Nyheter

Remiss: Nya regler vid import och införsel

4 feb, 2021

hero_olivblad

Bra arbetsvillkor och mänskliga rättigheter är en viktig del i utvecklingen mot en hållbar livsmedelsproduktion. KRAV föreslår därför ändringar i reglerna kring socialt ansvar för att säkra arbetsvillkoren för arbetstagare i de länder som idag är undantagna. 

De nya reglerna gäller vid import eller införsel, då primärproduktionen sker i länder inom EU, EES, Schweiz, Storbritannien, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland eller Japan. I dessa länder finns arbetstagare med dåliga arbetsvillkor och syftet med regelförslaget är att ge förutsättningar för att upptäcka dåliga arbetsvillkor vid produktion av KRAV-certifierade produkter i dessa länder.  

Var med och tyck till!

 Vi vill gärna få dina synpunkter på förslaget. Tiden för att svara på remissen har gått ut.

 Läs mer och svara på remissförslaget på sidan Aktuella remisser 

Dela sidan