Nyheter

Remiss: Nya regler vid import och införsel

4 feb, 2021

Bra arbetsvillkor och mänskliga rättigheter är en viktig del i utvecklingen mot en hållbar livsmedelsproduktion. KRAV föreslår därför ändringar i reglerna kring socialt ansvar för att säkra arbetsvillkoren för arbetstagare i de länder som idag är undantagna. 

De nya reglerna gäller vid import eller införsel, då primärproduktionen sker i länder inom EU, EES, Schweiz, Storbritannien, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland eller Japan. I dessa länder finns arbetstagare med dåliga arbetsvillkor och syftet med regelförslaget är att ge förutsättningar för att upptäcka dåliga arbetsvillkor vid produktion av KRAV-certifierade produkter i dessa länder.  

Var med och tyck till!

 Vi vill gärna få dina synpunkter på förslaget. Vi behöver ditt svar senast den 2 mars.  

 Läs mer och svara på remissförslaget på sidan Aktuella remisser 

Dela sidan