Pressmeddelanden

Över nio av tio av KRAVs djurgårdar har naturbetesmark

10 maj, 2022

Över nio av tio av KRAVs djurgårdar har naturbetesmark

Jordbrukets naturbetesmarker tillhör våra allra mest artrika marker, och är mycket viktiga för den biologiska mångfalden. Under 2021 hade hela 93 procent av alla KRAV-certifierade gårdar med kor och får någon typ av naturbetesmark där djuren går och betar. På samtliga motsvarande djurgårdar i Sverige var andelen med naturbetesmark 81 procent.

– Naturbetesmarker som betas är mycket viktiga för den biologiska mångfalden. De flesta KRAV-certifierade gårdar har sina djur betande på naturbetesmarker, och vår analys visar att merparten av KRAV-märkt kött från får, kor och nötdjur bidrar till att bevara dessa marker. Dessutom vistas KRAV-certifierade djur utomhus extra mycket jämfört med andra, säger Jonas Carlberg, affärsområdeschef lantbruk på hållbarhetsmärkningen KRAV.

Andelen för alla KRAV-certifierade djurgårdar i Sverige med naturbetesmark låg på 93 procent, medan motsvarande andel på samtliga djurgårdar i landet låg på 81 procent.

I det moderna jordbruket blir arealen naturbetesmarker allt mindre. I dag återstår endast cirka 61 procent av de naturbetesmarker som fanns i Sverige 1950. För att behålla mångfalden av växter och djur på de naturbetesmarker som finns kvar, måste de fortsätta att betas – annars växer de igen, och då minskar artrikedomen.

Artrikedomen är ett resultat av att markerna inte besprutas med naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel, inte gödslas, odlas eller bearbetas – och av att de betas. Forskning visar även att biologisk mångfald gynnas av ekologiska produktionsmetoder. På ekologiska gårdar finns i genomsnitt 50 procent fler arter av växter, bin och andra pollinerare än på konventionella gårdar.

– Forskare världen över larmar om att den biologiska mångfalden minskar dramatiskt. Det kan få allvarliga konsekvenser för balansen i naturen och för oss människor. När vi konsumenter vill köpa kött, kan vi bidra till ökad biologisk mångfald, god djurvälfärd och minskad klimatpåverkan genom att välja KRAV-märkt, säger Jonas Carlberg.

Hoten mot den biologiska mångfalden kommer bland annat från intensiva jordbruksmetoder som använder naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, och från klimatförändringar.

KRAV-certifierad ekologisk produktion sker utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Den är extra kontrollerad av oberoende kontrollföretag, innebär mindre klimatpåverkan, har extra höga krav på god djurvälfärd och bättre arbetsvillkor.

Statistiken i pressmeddelandet är hämtad från KRAV och Jordbruksverket

Kontakt:
Jonas Carlberg, affärsområdeschef lantbruk på KRAV jonas.carlberg@krav.se, 070-347 50 83
Nina Halling, kommunikationschef på KRAV, 070-842 43 73

Pressbilder:
Pressbild på Jonas Carlberg och genrebilder på nötkreatur, får och pollinerare finns i KRAVs pressbildbank: https://apps.icatserver.com/krav/

Fakta om naturbetesmark:
Det finns olika typer av naturbetesmarker, till exempel ekhagar, björkhagar, alvarmarker (på Öland och Gotland), skogsbeten och strandbeten.

Fakta: Så bidrar KRAV till biologisk mångfald

• Inga naturfrämmande kemikalier på KRAV-certifierade gårdar betyder fler blommor och växter som kan ge föda åt fler humlor, bin och andra pollinerande insekter, och fler insektsätande fåglar. Det finns i genomsnitt 50 procent fler arter av växter, bin och andra pollinerare i ekologiska odlingar än i konventionella.

• I stället för konstgödsel använder KRAV-bonden gödsel från djur och annan organisk gödsel. Det gynnar daggmaskar och mikroorganismer som bryter ner gödsel och växtrester i marken.

• Varierad växtföljd är viktigt på KRAV-certifierade gårdar, och gör att det blir fler olika växter som ger pollen och frö till insekter och fåglar.

• Av alla KRAV-certifierade gårdar med kor och får har 93 procent naturbetesmarker. Genom att djuren betar på markerna blir de mycket artrika, och bidrar till att bevara den hotade biologiska mångfalden.


Om KRAV:
KRAV driver utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel, och är Sveriges mest kända hållbarhetsmärkning för mat. KRAV har särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. KRAV är en ekonomisk förening som ägs av 23 medlemsföretag och organisationer.

Ladda ner som pdf

Relaterat innehåll

Dela sidan