Pressmeddelanden

Livsmedelsföretag tror på ökad e-handel

21 jun, 2021

Livsmedelsföretag tror på ökad e-handel

Butiker kommer även i fortsättningen att vara den viktigaste försäljningskanalen, men e-handeln har ökat kraftigt under corona-pandemin, och kommer att fortsätta öka. Det är den bedömning som görs av livsmedelsföretag med ekologiska och KRAV-märkta produkter i sitt sortiment. Företagen har deltagit i Kantar Sifo-undersökningen ”Ekologiska producentbarometern” som för andra året i rad har genomförts på uppdrag av KRAV och Organic Sweden.

Precis som i fjol anser hälften av de intervjuade företagen att dagligvaruhandeln (inklusive Systembolaget) är och fortsättningsvis kommer vara den viktigaste försäljningskanalen för deras ekologiska produkter. Men företagen uppger att deras försäljning via e-handeln har ökat kraftigt, från 13 procent 2020 till 25 procent 2021, och 12 procent av företagen tror att det är via e-handeln de huvudsakligen kommer att sälja sina produkter om 5-10 år.

– Jag tror absolut att den digitala handeln av livsmedel kommer att öka – vi startade själva en webbshop i våras. Den digitala trenden går över alla områden, men när det gäller livsmedel har corona-pandemin skyndat på utvecklingen. Många tycker nog att det är bekvämt och kommer att fortsätta handla digitalt även när pandemin är över, men jag hoppas och tror att butikerna också ska finnas kvar i framtiden, säger Thomas Björklund, vd på KRAV-certifierade Warbro Kvarn, som i dag säljer mest till grossister och direkt till bagerier.

Företagens framtidstro är övervägande positiv, och ju större andel av omsättningen som består av ekologiska och KRAV-märkta varor, desto bättre lönsamhet och mer positiv syn har de på framtiden. Sju av tio företag (68 procent) uppger att deras lönsamhet i det ekologiska sortimentet är mycket eller ganska bra. Dessutom ser mer än hälften av företagen (60 procent) en stor nytta med att vara certifierade enligt KRAVs regler eller EU:s ekologiska regelverk.

– Lönsamhet och hållbarhet måste gå hand i hand. Ekologiskt och KRAV-märkt är verktyg för att jobba mot ett mer hållbart matsystem och bidrar till flera av FN:s globala hållbarhetsmål. Därför är det oerhört positivt att de företag som satsar mest på ekologiskt, upplever bättre lönsamhet och ser en stor nytta med att vara certifierade, säger Charlotte Bladh André vd på Organic Sweden.

Vad kommer då konsumenterna att efterfråga de närmaste 5 åren? Hälften av företagen tror på lokal- och närproducerat, kanske utifrån att 28 procent huvudsakligen nu säljer sina varor genom direktförsäljning i gårdsbutiker och Reko-ringar, jämfört med 10 procent under förra året. En lika stor andel av företagen, 28 procent, tror att direktförsäljning kommer att vara deras viktigaste försäljningskanal om 5-10 år.

De viktigaste insikterna från årets rapport:

  • Liksom 2020 visar undersökningen att ju större andel ekologiska livsmedel relativt sin omsättning, desto bättre lönsamhet och mer positiv syn på framtiden har företagen.
  • Tron på en ökad digital försäljning samt en stor andel direktförsäljning är starkare jämfört med förra årets undersökning. Skillnaden kan dock delvis bero på vilka företag som intervjuats.
  • En majoritet av företagen (68 %) uppger att lönsamheten för det ekologiska sortimentet är mycket eller ganska bra.
  • De tre mervärden som företagen tror kommer vara mest efterfrågade av deras konsumenter de närmaste fem åren är lokal- och närproducerat (49%), ekologiskt (23%) samt miljövänligt och hållbart (22%).
  • De största utmaningarna för att utveckla och öka utbudet av ekologiska livsmedel är pris och lönsamhet (31%), tillgång på ingrediens och råvara (22%), samt kunskapsbrist hos konsument (19%).
  • Fler företag har uppmärksammat och deltagit i kampanjen Eko-september.
  • Coronakrisen har haft en tydlig påverkan. Drygt fyra av tio ser en negativ påverkan samtidigt som knappt tre av tio ser en positiv påverkan på försäljningen.
  • Nästan tre av fyra företag tror på en ökad exportmarknad.

Bakgrund:
Totalt intervjuades 134 förädlingsföretag med ekologiska livsmedel i sortimentet jämfört med 193 företag i föregående rapport. De som intervjuades var i första hand VD och marknadschef samt exportchef i de fall där företagen hade någon export. Undersökningen genomfördes under februari 2021. Bland urvalet finner vi företag med produktion inom 15 olika kategorier. De mest framträdande kategorierna är spannmål & bröd (19%), dryck (alkoholhaltig 13% och alkoholfri 11%), grönsaker (12%), mejeri & ost (12%) samt frukt och bär (10%). En lägre andel (5%) än föregående år producerade kött och chark. Även sett till omsättning var det en stor spridning mellan företagen i undersökningen.

Hämta rapporten här: https://organicsweden.se/wp-co…

För mer information:
Carina Johansson, pressansvarig KRAV, carina.johansson@krav.se, 070-607 30 78

Ladda ner som pdf

Dela sidan