Pressmeddelanden

Ekologisk produktion viktig för livsmedelsberedskapen

1 feb, 2024

– Vi välkomnar utredningen om en ny livsmedelsberedskap, som presenterades i dag. Nu måste alla goda krafter samlas för att öka självförsörjningen vid kris eller krig. Ekologisk produktion är en mycket viktig del i detta, säger Emma Rung, vd på KRAV.

I utredningen poängteras att det är bråttom för Sverige att öka sin självförsörjning, i ett säkerhetspolitisk läge som beskrivs som det allvarligaste sedan andra världskriget.

– KRAV och eko-branschen ser fram emot att bidra i arbetet, exempelvis i det livsmedelsberedskapsråd som utredningen vill skapa. Ekologisk matproduktion är viktig för ökad självförsörjning och bättre livsmedelsberedskap. Den inte är beroende av importerad konstgödsel och bekämpningsmedel, mer självförsörjande och mindre sårbar, säger Emma Rung, vd på KRAV.

I utredningens förslag för att stärka Sveriges livsmedelsberedskap, betonas att det inte räcker att satsa på beredskapslager. Att dessa förr eller senare tar slut, och att det därför är viktigt att det finns företag som kan fungera under störda förhållanden.

– På eko-gårdar finns kunskap om hur man odlar utan konstgödsel och naturfrämmande bekämpningsmedel, något som behövs för att kunna ställa om vid kris eller krig då importmöjligheterna minskar, säger Emma Rung, vd på KRAV.

Eko-gårdar har också i genomsnitt mer jordbruksmark än andra gårdar, där de odlar det mesta av fodret till sina djur.

– Eko-gårdarna är dessutom spridda över hela Sverige, och producerar ofta både kött och grönsaker. Det gör att det kommer många olika sorters livsmedel från varje gård. Det ger mindre behov av transporter och både nationell och regional beredskap, säger Emma Rung, vd på KRAV.

Kontakt: Carina Johansson, pressansvarig på KRAV, 070-607 30 78, carina.johansson@krav.se
Pressbilder: Pressbilder på Emma Rung och genrebilder finns i KRAVs pressbildbank

Ladda ner som pdf

Relaterat innehåll

Dela sidan