Forskningsrön

Omställning till ekologisk produktion minskar växthusgaserna i Danmark

19 apr, 2021

Hero_havre

Utsläppen av växthusgaser i Danmark minskar med 1,2 till 2,0 ton koldioxidekvivalenter* per hektar vid omställning till ekologisk produktion. Den uppskattningen gör forskare vid Aarhus Universitet i en rapport till danska Lantbruksstyrelsen.

Forskarna har gjort beräkningarna utifrån hur nuvarande driftsinriktningar fördelar sig arealmässigt, och de har tagit hänsyn till förändringar av markens kolhalt. De har räknat på utvalda driftsinriktningar och kommit fram till att minskningen av utsläppen är 775 kg koldioxidekvivalenter per hektar för växtodling, 3 600 kg per hektar för nötkreatursproduktion och 3 700 kg per hektar för grisproduktion. Förutsättningen är att driftformen inte ändras vid omläggning. Beräkningarna gäller enbart för utsläpp i Danmark, alltså inte för utsläpp som skett vid odlingen av till exempel soja som används till foder i Danmark.

När forskarna beräknade utsläppen av växthusgaser per kilo färdig produkt istället för per hektar blev det nästan ingen skillnad mellan konventionell och ekologisk produktion.
* Det finns flera olika växthusgaser som bidrar till växthuseffekten, men med olika kraft. Koldioxidekvivalenter är ett mått där man räknat om utsläppen av de olika gaserna till hur mycket koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma effekt på klimatet.

Källor:

Dela sidan