Nyheter

Att tänka på vid ansökan om undantag för konventionellt utsäde i ekologisk produktion

21 feb, 2022

små plantor i jord

Den nya EU-förordningen för ekologisk produktion trädde ikraft den 1 januari 2022 vilket tyvärr innebär att det generellt blir mer administration och kostnader för att tillämpa undantagsmöjligheter i förordningen. Ett område som kan bli extra kännbart för en del producenter är undantag för att använda icke-ekologiskt utsäde.

Producenten ska logga in i databasen OrganicXseeds och kontrollera om det krävs ett individuellt undantag för att få använda konventionellt obetat utsäde. Producenten ska i så fall ansöka om undantag för icke-ekologiskt utsäde via OrganicXseeds, men ansökningarna skickas automatiskt till och handläggs sedan av producentens kontrollorgan för ekologisk produktion.

För att handläggningen hos kontrollorganen ska bli så enkel som möjligt och inte leda till högre kostnader för lantbrukaren än nödvändigt, så har LRF, Ekologiska Lantbrukarna och KRAV samlat tips på vad en som lantbrukare bör tänka på vid ansökan om undantag.

  • När du ska göra ansökan i databasen OrganicXseeds – läs och fyll i dina uppgifter noga för att inte riskera att behöva komplettera vid ett senare tillfälle.
  • Vilka grödor som behöver ett individuellt undantag eller inte varierar. Titta i Vägledning för odlare. Där finns bilder som visar när du behöver göra en ansökan och hur du gör.
  • Jordbruksverket har möjliggjort att ansöka om flera sorter inom samma grödgrupp i en enda ansökan för att minska antalet ansökningar. Kolla upp vilka möjligheter som finns till generella undantag och så kallade grödgruppsundantag. Du kanske inte behöver ansöka om så många undantag som du tror!
  • För en del grödor kan det finnas enstaka sorter där individuellt undantag krävs, men där generellt undantag finns för andra sorter. Kolla därför alltid först vilka sorter som omfattas av generellt undantag. De hittar du här: Generell dispens 2021.
  • Du hittar en sammanfattning av alla grödor som kräver individuella undantag 2022 här: Beslut om ekologiskt utsäde.
  • Försök att i möjligaste mån göra flera ansökningar vid samma tillfälle. På så sätt kan kontrollorganen effektivisera arbetet med dina undantag. Men kom ihåg att du måste få dina undantag beviljade före sådd eller plantering!
  • En ansökan gäller för en viss mängd av varje sort för ett kalenderår. Om det finns risk för misslyckad etablering eller behov av att så vid olika tillfällen under året kan det vara värt att motivera en större mängd i din ansökan.
  • Fundera på om det blir billigare och enklare för dig att låta någon annan göra ansöka åt dig, till exempel om du har en rådgivare i samband med SAM-ansökan.
  • Hör med ditt kontrollorgan om vilka avgifter som gäller för deras handläggning av undantagen. De kan antingen utgå från timkostnad eller fasta avgifter.

Det finns mycket information på Jordbruksverkets hemsida. Om du inte hittar vad du söker kan du höra av dig via mejl till Ekoregler@jordbruksverket.se.

OBS – Länkarna skapades i februari 2022. Om de uppdateras kanske sökfunktionen inte längre fungerar. Du hittar nya länkar via hemsidan för OrganicXseeds.

Dela sidan