Pressmeddelanden

KRAVs ekorankning: Jämtland har mest ekologisk jordbruksmark

8 jun, 2023

KRAVs ekorankning: Jämtland har mest ekologisk jordbruksmark

Jämtland hamnar i topp bland Sveriges län i KRAVs ekoranking av jordbruksmark. Totalt brukades 36 procent av länets jordbruksmark med ekologiska metoder förra året. I riket som helhet är motsvarande siffra 20 procent. Det visar siffror från Jordbruksverket. KRAV-certifierade gårdar står för större delen av den ekologiskt brukade jorden i Sverige.

– Den ekologiska jordbruksmarken är mycket viktig både för att öka den biologiska mångfalden och för att minska spridningen av bekämpningsmedel, säger Emma Rung, vd på KRAV.

I KRAVs ekorankning över jordbruksmark hamnar Jämtland i topp med 36 procent ekologisk jordbruksmark 2022. Ekologiskt brukad jordbruksmark innebär bland annat att naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel inte får användas. KRAV-certifierade gårdar står för drygt 80 procent av den ekologiskt brukade jordbruksmarken i Sverige.

KRAV-certifieringen innebär – utöver ekologiskt – extra tuffa regler för mer biologisk mångfald, god djurvälfärd och bättre arbetsvillkor. Märkningen ställer också krav på minskad klimatpåverkan genom användning av förnybar energi och odlingsmetoder som minskar utsläpp av växthusgaser.

– KRAV-bönder tar ett särskilt stort ansvar både för klimatet och för den biologiska mångfalden, som båda är avgörande för ett livskraftigt jordbruk. Genom att välja KRAV-märkt kan vi alla bidra till en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion, säger Emma Rung.

I landet som helhet var 20 procent av jordbruksmarken ekologisk 2022, att jämföra med Sveriges mål om att andelen ekologiskt brukad jordbruksmark ska vara 30 procent år 2030. Förutom Jämtland placerar sig även Värmland, Dalarna och Gävleborg högt i rankningen.

Kontakt:
Carina Johansson, pressansvarig på KRAV, 070-607 30 78

Pressbilder:
Pressbild på Emma Rung och genrebilder på nötkreatur, får och pollinerare finns i KRAVs pressbildbank.

Tabell: KRAVs ekorankning för jordbruksmark

Län

Andel ekologisk

jordbruksmark (%)

Rankning

Jämtland

36

1

Värmland

34

2

Dalarna

31

3

Gävleborg

31

3

Östergötland

27

5

Västra Götaland

26

6

Jönköpings län

24

7

Södermanland

23

8

Västernorrland

22

9

Örebro län

22

9

Gotland

21

11

Västmanland

20

12

Uppsala län

19

13

Kronoberg

17

14

Stockholms län

17

14

Halland

13

16

Västerbotten

13

16

Kalmar län

10

18

Blekinge

9

21

Norrbotten

9

21

Skåne

9

21

Riket

20

KRAVs ekorankning för jordbruksmark innefattar ekologiskt brukad åkermark och betesmark. Statistiken kommer från Jordbruksverket.

Fakta: KRAV-certifiering
KRAV-certifierade jordbruk är alltid ekologiska, vilket innebär att de inte använder naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Det bidrar till ökad biologisk mångfald. Dessutom ställs ytterligare krav på klimatarbete, god djurvälfärd och socialt ansvarstagande. Drygt 80 procent av den ekologiska jordbruksmarken i Sverige är KRAV-certifierad.

Om KRAV
KRAV är Sveriges mest kända hållbarhetsmärkning för mat. KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund, utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, dessutom med extra höga krav för biologisk mångfald, mindre klimatpåverkan, djurvälfärd och bättre arbetsvillkor.

Ladda ner som pdf

Dela sidan